HILL AND KNOWLTON

Mensen met overgewicht doen groot beroep op zorgstelsel

Persbericht

Groeiend probleem van overgewicht zal meer tijd van zorgverleners gaan vragen

Mijdrecht, 11 maart 2003 - Nederlandse artsen en andere zorgverleners moeten rekening houden met een toenemende vraag naar hulp bij afvallen, nu diverse onderzoeken laten zien dat overgewicht in Nederland een steeds vaker voorkomend probleem is. Uit recent onderzoek van farmaciebedrijf Roche onder ruim 3.000 respondenten blijkt dat van de mensen met overgewicht nu al bijna 40% een arts om hulp vraagt bij het afvallen, of van plan is dit te doen. Bij mensen met ernstig tot zeer ernstig overgewicht 'loopt' zelfs meer dan de helft (52%) bij een medicus om van het overtollige vet af te komen en overweegt 14% dit.

Veel Nederlanders beschouwen overgewicht niet meer als een probleem dat zij individueel moeten oplossen. Tweederde van allen die willen afvallen heeft behoefte aan ondersteuning. Professionele hulp wordt daarbij het meest genoemd, variërend van (huis)arts en diëtist tot bewegingstherapeut. Familie, vrienden en een persoonlijke coach worden ook vaak genoemd. Een op de vijf mensen heeft behoefte aan medicatie om af te vallen. Bij mensen met (zeer) ernstig overgewicht wil 34% dat de arts medicijnen voorschrijft, gemiddeld 1 op de 5 krijgt ze daadwerkelijk van de arts voorgeschreven.
Opvallend is dat ruim een kwart (27%) van de mensen met (zeer) ernstig overgewicht die nog geen arts hebben bezocht het probleem niet ernstig genoeg vind om arts te raadplegen, ondanks een verhoogd risico op hart en vaatziekten en suikerziekte.

'Overgewicht is inmiddels een omvangrijke volksziekte, die op den duur tot meer hartpatiënten en suikerpatiënten zal leiden. Ook is overgewicht een risicofactor voor hoge bloeddruk, verstoorde vetstofwisseling en verschillende vormen van kanker. Het is in mijn ogen goed dat mensen, zeker als ze ernstig overgewicht hebben, de arts raadplegen. Deze speelt dan namelijk niet alleen een rol bij het helpen afvallen, maar vooral ook bij het voorkomen van andere ziekten. Bovendien is een arts in staat om met behulp van een integrale therapie, dus een combinatie van begeleiding, beweging, verandering van eetgewoonten en indien nodig medicatie, een effectieve bijdrage te leveren aan bestrijding van het groeiende overgewichtsprobleem', zegt internist Rob Timmerman, die als specialist in het Helderse Gemini Ziekenhuis regelmatig obese patiënten behandelt.

Van alle mensen met overgewicht die de hulp van een medicus inroepen om van de overtollige kilo's af te komen is de helft tevreden of zeer tevreden met het advies van de arts. Het advies bestaat met name uit het doorverwijzen naar een diëtist, aanpassing van eetgewoontes, meer beweging en medicatie. Overigens blijkt dat ook mensen met een gezond gewicht, die zichzelf te zwaar vinden en de hulp van een arts inschakelen, adviezen krijgen als het inschakelen van een diëtist, het aanpassen van de eetgewoontes. Timmerman: 'We moeten als artsen wel scherp blijven opletten dat we alleen degenen die het vanuit medisch oogpunt nodig hebben, helpen bij het afvallen. Onnodig gewichtsverlies is immers ook niet gezond'.18)
Een meerderheid van degenen die een arts hebben bezocht, hebben het advies van de medicus opgevolgd.

== einde bericht ==

Dit onderzoek maakt deel uit van een serie onderzoeken over Gewichtsbeheersing in Nederland van Roche Nederland. De resultaten en illustraties van de eerdere onderzoeken kunt u vinden op https://www.hillandknowlton.nl/exchange onder de map Roche.

Noot aan de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Drs. H. Wilsens, Corporate Communications
Roche Nederland B.V.
Nijverheidsweg 38, 3641 RR Mijdrecht
Tel: 0297 23 20 60
Fax: 0297 23 21 69
E-mail: hein.wilsens@roche.com

Ingo Heijnen
Hill & Knowlton Nederland B.V.
Postbus 87360, 1080 JJ Amsterdam
Tel: 020 404 47 07
Fax: 020 644 97 36
E-mail: iheijnen@hillandknowlton.com

11 mrt 03 17:54

Deel: ' Mensen met overgewicht doen groot beroep op zorgstelsel '
Lees ook