Vereniging Samengestelde Wedstrijd Mensport Nederland

MenSport nummer 1 (februari) is uit

29/01/2003

Lochem, 29 januari 2003
Brugge, één van de mooiste plaatsjes van België, stond in 2002 in het middelpunt van de belangstelling doordat de stad uitgeroepen was tot Culturele Hoofstad van Europa. Toeristen wisten Brugge altijd al te vinden vanwege de prachtige historische stadskern. MenSport reisde af naar het Vlaa-mse Brugge en ontmoette daar de broers Stae-l: Vincent (32) en Dirk (34), in hart en nieren Brugge-naren die naast meer dan verdienstelijk enkel- en tweespan rijden, hun brood verdienen als stadskoetsier. Broeders in werk en sport. Marie de Ronde maakte het interview en de foto's.
Arresleden worden meestal geassocieerd met het hoge Noor-den, of met de waterrijke provincies Noord- en Zuid-Holland. Dat ook menners uit zuidelijker regionen van wanten weten op de ijsvloer, bleek vorig jaar in Breda, waar menvereniging de Brabantse Aanspan-ning op de ijsbaan een ring-steekwedstrijd voor arresleden organiseerde. Een prolongatie voor 2003 kon niet uitblijven. De fotografie is van Marion Keijzer De stamboekenwedstrijd op Paard & Koets editie 2002 was onge-kend spannend. De verschillende stamboeken hadden alles uit de kast gehaald om 'hun' paard optimaal aan het menpubliek te presenteren. De hippische journalisten die al dat moois beoor-deelden, letten bij de beoorde-ling van de stands vooral op creativi-teit, originaliteit en de 'link' met het land van oorsprong. Meike Merks ging nog eens langs bij de winnaars. Het Nederlands Appaloosa Stamboek werd unaniem verkozen tot winnaar, vóór de Nederlandse Shire Horse Society en het spik-splin-ter-nieuwe Freiber-ger-stam-boek-. - De eerste aflevering over bitten handelde over de anatomie van de mond. De lezer kreeg een lesje in beoordelen van hoofd en mond van zijn eigen paard en zag ook een opsomming van alle buiten de mond liggende drukpunten de revue passeren. Logisch kwam de basiswerking van een bit aan de orde. In dit twe-ede deel gaat het over de specifieke werking van de ver-schillende soo-rten bitten in combina-tie met de manier van bevestigen van de leidsels. Madeleine Calkoen vertaalde en bewerkte teksten van Hilary Vernon die meer dan vijftien jaar werkzaam is in paardentuigen en -zadels. Het eerste deel van de wereldbeker Indoor mennen zit er op. Na vier wedstrijden, waarbij hij de tweede plaats in Genève en de overwin-ning in Mechelen behaalde, gaat Mark Weusthof uitstekend aan de leiding-, gevolgd door Christoph Sandmann en Daniël Würg-ler. Titel-verdediger Michael Freu-nd staat momenteel op een vijfde plaats, maar aangezien hij en de Australiër Boyd Exell de enigen zijn die slec-hts één wedstrijd hebben verreden, zal ook hij naar verwachting nog stijgen in het klassement. Marie de Ronde was in Mechelen aanwezig voor een verslag en Ineke Westers maakte interviews met Mark en IJsbrand. Niets is zo imponerend als een rouwstoet met paarden, in alle stilte
--met slec-hts het geluid van snuivende paarden en hoefijzers op de straa-t. Iedereen maakt eerbiedig pas op de plaats als de fraai gedecoreerde lijkwagen, volgrijtuigen en de veelal met zwarte of witte kleden bedekte paarden passeren. Toen prins Claus oktober vorig jaar overleed -kon (jon-g) Nederland kennismaken met de in-middels eeuwenoude traditie van het (koninklijk) rouw-gerij. Een historisch overzicht van Nicolaas Conijn met foto's uit het archief Paleis 't Loo.

Deel: ' MenSport nummer 1 (februari) is uit '
Lees ook