Provincie Zuid-Holland


17-08-1999

mentorprogramma's voor kansarme jongeren


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen negen nieuwe mentorprogramma's voor jongeren in achterstandsituaties starten en tien reeds lopende projecten voortzetten. GS stellen voor tot 2003 in totaal 1,7 miljoen gulden beschikbaar te stellen. Dat staat in het plan "Bijvoorbeeld vervolgd", dat op 8 september in de Statencommissie Zorg, Cultuur en Sociale Zaken behandeld wordt.

GS willen -samen met gemeenten, onderwijs-, welzijns- en arbeidsinstellingen- de nieuwe projecten in Leiden, Zoetermeer, Gouda, Alphen a/d Rijn, Schiedam, Gorinchem en Delft laten uitvoeren. GS hebben in hun recente werkprogramma voor 1999-2003 aangegeven de mentorprogramma's extra te willen ondersteunen. De ondersteuning aan tien al lopende projecten zal worden voortgezet op basis van een tussen-evaluatie.

Mentorprogramma's hebben als doel schooluitval of uitval bij werkgelegenheidsprojecten voorkomen. De projecten zijn voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, het MBO en de volwasseneneducatie, maar ook voor werklozen, die meedoen aan een werkgelegenheidstraject.

Een jongere of volwassene uit een sociaal-economische achterstandsgroep krijgt een mentor die zijn school-, werk-, en levenservaring met hem of haar wil delen. Zo stimuleert de mentor de deelnemer in het nemen van beslissingen en toont de betekenis van werk in zijn of haar leven.

Mentoring heeft volgens onderzoek positieve effecten op het schoolsucces, de schoolse vaardigheden, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, de maatschappelijke weerbaarheid en sociaal--communicatieve- en culturele vaardigheden.

Op dit moment zijn al 400 koppels actief. Het nieuwe plan streeft naar ongeveer 1350 extra koppels. De leerlingen zelf vroegen de provincie om voortzetting.

Deel: ' Mentorprogramma's voor kansarme jongeren Zuid-Holland '
Lees ook