Publicatiedatum: 2 juli 2002

Merrill Lynch Investment Managers
introduceert nieuw paraplufonds:
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS

Beleggers profiteren van brede keuze aan fondsen onder één merknaam

LONDEN, 1 juli - Merrill Lynch Investment Managers (MLIM) introduceert een nieuw paraplufonds: Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF), een combinatie van drie bestaande paraplufondsen die beleggers toegang biedt tot ruim 60 fondsen onder de merknaam Merrill Lynch. Met de oprichting van MLIIF worden Mercury Selected Trust, Merrill Lynch Equity/Convertible Series en Merrill Lynch Global Currency Bond Series samengebracht in een SICAV* naar Luxemburgs recht. In deze nieuwe SICAV wordt de expertise van de Amerikaanse, Europese en Pacifische beleggingsteams van MLIM verenigd. MLIIF, dat een vermogen van meer dan USD 14,5 miljard beheert, zal in 27 landen ter verkoop worden aangeboden en omvat een breed scala van aandelenfondsen, obligatiefondsen en gemengde fondsen.
Ruim 40% van de MLIIF-fondsen heeft een Standard & Poor's Fund Management rating**. Meer dan 80% van de fondsen presteert al langer dan vijf jaar boven de mediaan, terwijl 56% gedurende deze periode tot het bovenste kwartiel behoorde***.


* SICAV = Société d'investissement à capital variable.
** Situatie per 16 mei 2002.

*** Deze cijfers gelden voor de drie paraplufondsen die in het MLIIF-paraplufonds zijn opgegaan. De performance is gebaseerd op de intrinsieke waarde, inclusief herbelegde opbrengsten tot en met 31 maart 2002. In het geval van Mercury Selected Trust is vóór 4 februari 2002 gebruikgemaakt van biedkoersen. Bron: S&P Micropal. De cijfers hebben uitsluitend betrekking op de ranking van fondsen die in MLIIF zijn opgegaan. Voor 1 juli 2002 in andere paraplufondsen opgegane fondsen zijn buiten beschouwing gelaten.

2-MLIM introduceert MLIIF

Elizabeth Corley, Managing Director van MLIM's Retail Business: 'Als marktleider op het gebied van beleggingsfondsen voor distributeurs en beleggingsadviseurs in Europa, Azië en het Midden-Oosten is het voor Merrill Lynch Investment Managers van essentieel belang in te spelen op de toenemende eisen van deze cliënten. De afgelopen achttien maanden hebben wij daarom miljoenen geïnvesteerd om alle aspecten van ons bedrijf te verbeteren. De investeringen hadden tot doel onze leidende marktpositie te behouden en de hoge verwachtingen van onze distributiepartners waar te maken. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden hebben wij het onderliggende platform voor fondsadministratie verbeterd, in Luxemburg een Investor Services Centre gevestigd en ons productenpakket aanzienlijk uitgebreid. 'Binnen het nieuwe MLIIF-paraplufonds hebben wij enkele fondsen geherpositioneerd en extra keuzemogelijkheden gecreëerd die veel cliënten een jaar geleden nog ontbeerden. Zo kon in tal van landen uitsluitend Mercury Selected Trust ter verkoop worden aangeboden. Hierdoor bleef de keuze bij Noord-Amerikaanse fondsen beperkt tot grote of kleine ondernemingen. Via MLIIF kunnen de cliënten nu kiezen uit zes Noord-Amerikaanse fondsen, elk met zijn eigen beleggingsstijl (waardegericht, groeigericht of een combinatie daarvan) en een spectrum dat gebaseerd is op de marktkapitalisatie van de onderliggende fondsen. 'Met dit brede pakket onder de sterke merknaam Merrill Lynch beschikken wij over een van de aantrekkelijkste fondsproposities in de huidige markt.' Bob Doll, Chief Investment Officer: 'Er zijn maar weinig echt mondiale vermogensbeheerders die zich qua omvang, reikwijdte en kwaliteit met Merrill Lynch kunnen meten. Wij beschikken wereldwijd over ruim 600 beleggingsspecialisten die alles in het werk stellen om goede, consistente beleggingsresultaten te realiseren. MLIIF is de belichaming van deze inspanningen. Ons nieuwe paraplufonds legt de nadruk op kwaliteit, brede beleggingskeuze en relevantie voor de cliënt met absolute topproducten.' Merrill Lynch is een van de toonaangevende bedrijven wereldwijd voor financieel beheer en advies. Het beschikt over kantoren in 38 landen en beheert een vermogen van in totaal ca. USD 1,5 biljoen. Als investment bank vervult Merrill Lynch een leidende rol als internationaal underwriter van aandelen en obligaties. Het bedrijf treedt wereldwijd op als strategisch adviseur voor ondernemingen, overheden, instellingen en particulieren. Via Merrill Lynch Investment Managers is de onderneming een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Meer informatie over Merrill Lynch Investment Managers vindt u op www.mlim.ml.com.
3-MLIM lanceert MLIIF

BELANGRIJKE INFORMATIE
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en zijn niet gegarandeerd. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. Door valutaschommelingen kunnen beleggingen in waarde stijgen of dalen. De kans op fluctuatie is met name groot bij fondsen met een hogere volatiliteit, waar beleggingen snel en substantieel in waarde kunnen dalen.

Standard & Poor's hoogste Fund Management rating is AAA.

De beschermende regelgeving van toezichthoudende instanties in het Verenigd Koninkrijk is grotendeels niet van toepassing. Ook compensatie krachtens het Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk is niet beschikbaar. Merrill Lynch International Investment Funds is een beleggingsmaatschappij met een open-end structuur die in Luxemburg is opgericht. De maatschappij is erkend krachtens artikel 264 van de Financial Services & Markets Act 2000 en streeft niet naar de status van distributeur in het Verenigd Koninkrijk.

Dit persbericht is uitsluitend bestemd voor gebruik door diegenen aan wie het is gericht en dient alleen ter informatie. Het houdt geen aanbod of uitnodiging in door enig persoon in een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging onwettig is, of aan enig persoon aan wie een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging op wettelijke gronden niet mag worden gedaan. Met name houdt deze brochure geen aanbod of uitnodiging in aan enig persoon in Singapore om te beleggen in de Fondsen waarnaar in deze brochure wordt verwezen. Deze brochure is ook niet samengesteld in verband met een dergelijk aanbod.

Merrill Lynch International Investment Funds is niet geregistreerd krachtens de United States Securities Act van 1933. De aandelen mogen in principe dan ook niet aan ingezetenen van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht. Informatie over deze Fondsen wordt verstrekt onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat dit geschiedt ten behoeve van klanten buiten de Verenigde Staten.

De bovenstaande gegevens van het Fonds zijn uitsluitend ter informatie. Inschrijvingen kunnen niet op basis van deze brochure worden geaccepteerd en zijn pas geldig indien zij plaatsvinden op basis van het huidige Prospectus aangevuld met het meest recente jaarverslag en een eventueel daarna nog verschenen halfjaarbericht alsmede de Key Features (in het Verenigd Koninkrijk). Exemplaren van deze documenten zijn verkrijgbaar bij het betreffende administratiekantoor of bij Merrill Lynch Investment Managers Limited, 33 King William Street, Londen EC4R 9AS. Prospectussen en inschrijfformulieren zijn niet voor beleggers beschikbaar in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende Fonds niet in het bezit is van een vergunning.

Merrill Lynch International Investment Funds heeft tien Soorten Aandelen, namelijk twee soorten 'A', 'B', 'C' en 'Q' aandelen alsmede 'E' en 'X' aandelen. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor potentiële kopers van Aandelen van Soort 'A'. Alle verwijzingen betreffen dan ook alleen Aandelen van Soort 'A'. Emissie van Merrill Lynch Investment Managers Limited, onder toezicht van de FSA. Emittent in Hongkong: Merrill Lynch Investment Managers (Asia) Limited. Emittent in Zwitserland: Merrill Lynch Investment Managers Limited (London), Zurich Branch, Stauffacherstrasse 5, CH-8039 Zurich, alwaar het Prospectus, de Statuten, het jaarverslag en het halfjaarbericht van de Vennootschap kosteloos verkrijgbaar zijn. Het Betaalkantoor in Zwitserland is HSBC Republic Bank (Suisse) S.A., Paradeplatz 5, CH-8022 Zurich, Zwitserland. Emittent op de Kanaaleilanden: Merrill Lynch Investment Managers (Channel Islands) Limited. Merrill Lynch Investment Managers is de handelsnaam van Merrill Lynch Investment Managers Limited, een dochteronderneming van Merrill Lynch & Co., Inc. Telefoongesprekken worden mogelijk opgenomen.

4-MLIM introduceert MLIIF

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Nigel Webb 020 7743 5938
Media Relations
Merrill Lynch Investment Managers

William Clutterbuck/Alastair Crabbe 020 7379 5151 The Maitland Consultancy

Nadere informatie verkrijgbaar bij: Media Relations Nigel Webb 020 7743 5938 nigel_webb@ml.com

Deel: ' Merrill Lynch Investment Managers introduceert nieuw paraplufonds '
Lees ook