Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 juni 1998

DIENSTEN EN VOORZIENINGEN Benoemingsbericht

Dr. T.J.M. Mertens benoemd tot hoogleraar 'Rechtsfilosofie'

Met ingang van 1 juni 1999 is dr. T.J.M. Mertens benoemd tot hoogleraar op de functionele leerstoel 'Rechtsfilosofie' aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Wijsbegeerte van de KUN.

Thomas Johannes Marie Mertens (geboren in 1955 te Teteringen) studeerde dogmatische theologie en systematische wijsbegeerte aan de Stichting Theologische Faculteit Tilburg en aan de UvA in Amsterdam. Hij promoveerde in 1990 cum laude aan de KUN op het proefschrift Kritische filosofie en politiek. Immanuel Kant over oorlog en vrede.

Dr. Mertens begon zijn loopbaan als student-assistent aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, waar hij in 1983 wetenschappelijk onderzoeksmedewerker werd. Van 1983 tot 1985 verrichtte hij onderzoek bij het Europees Universitair Instituut in Florence. Daarna werkte hij als wetenschappelijk assistent bij de Centrale Interfaculteit van de Katholieke Hogeschool Tilburg. Sinds begin 1986 is hij verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUN, eerst als junior docent, vanaf 1 oktober 1990 als hoofddocent. Van 1995 tot 1996 was hij als fellow verbonden aan het Netherlands Institute for Advanced Study te Wassenaar. Daarnaast vervulde hij de rol van gastdocent aan het European University Center for Peace Studies te Schläning, Oostenrijk (1996), en aan de Juridische Faculteit van de Christian-Albrechts-Universität in Kiel, Duitsland (1998).

Dr. Mertens heeft vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam, waarin de filosofie van Kant en Hegel, het thema oorlog en vrede en de mensenrechten centraal staan. Deze onderwerpen komen ook aan de orde in zijn boekbesprekingen, voordrachten en interviews.

Deel: ' Mertens hoogleraar Rechtsfilosofie KUN '
Lees ook