Universiteit Twente


PB 99/05 11 januari 1999

MESA-directeur prof. dr. J. Fluitman neemt afscheid

Voorbij linnenkast en lucifersdoosje

'Alles wat kleiner kán, wòrdt ook kleiner'. Het is een trend, waarvan de micro-elektronica weliswaar de aanjager is, maar die zich ook elders in de technologische wereld laat gelden - met alle mogelijkheden en risico's van dien. In deze bewoordingen neemt prof. dr. J. (Jan) H. J. Fluitman op vrijdag 15 januari afscheid van de Universiteit Twente, waar hij als hoogleraar transductietechniek en later: microsysteemtechniek internationale faam verwierf. In de jaren negentig heeft Fluitman leiding gegeven aan het onderzoeksinstituut voor Micro-elektronica, materialen, sensoren en actuatoren. Zijn opvolger bij MESA en het daarmee te fuseren Centrum voor Materialenonderzoek (CMO) wordt prof. dr. David N. Reinhoudt.

Miniaturisatie in tijd en ruimte is het centrale probleem waarmee Fluitman zich in zijn Twentse carrière heeft beziggehouden. Kende de markt bij zijn aantreden in 1970 computers die met 56 MegaBytes schijfgeheugen en de omvang van een linnenkast, alleen voor professionals betaalbaar waren, nu dertig jaar later past een vijf keer zo groot schijfgeheugen van 270 MB gemakkelijk in een lucifersdoosje, en is het bovendien bereikbaar voor de kleine beurs.

Het kan echter nog veel kleiner en sneller, zonder dat de prijs omhoog gaat. Moleculen en atomen zijn namelijk in principe benaderbaar en dus voor computergebruik te manipuleren. Door deze kleine deeltjes twee standen te laten aannemen, kun je één bit informatie krijgen, uit te lezen of in te schrijven met een minuscuul naaldje. Niet dat de toekomst van de harde schijf er per se zo uit moet zien - deze evolutie kan op een zeker moment plaats maken voor een alternatieve ontwikkeling of overruled worden door een revolutionaire en dus onvoorziene voorziening - maar toch, de uitkomst zal verbluffend zijn, meent Fluitman.

Nieuwerwetsigheden

Eenzelfde verhaal als van de harde schijf valt tot op zekere hoogte ook te vertellen over, bijvoorbeeld, de filtertjes en reactiekamertjes die de chemische sector nodig heeft om mini-laboratoriumpjes van te bouwen. Maar er is een belangrijk verschil: terwijl de productie van de computerschijf langs lijnen van geleidelijkheid verloopt, beleeft de chemie eerder een revolutie dan een evolutie. En dat betekent dat de industrie zich niet zomaar overgeeft aan zulke nieuwerwetsigheden. Ze heeft een markt te verliezen en eerst moet de bruikbaarheid en betrouwbaarheid maar eens worden aangetoond. Toch zit diezelfde industrie op het vinkentouw en wanneer de doorbraak bewezen is, dan duikt zij erop, en de beer is los. Voor de miniaturisatie in deze chemische sector lijkt dat moment nu te zijn aangebroken, meent Fluitman, die blij is dat het speerpuntinstituut MESA van de Universiteit Twente hierin tot de front-runners behoort.

Voeg daarbij ontwikkelingen als in de biologie ('er komt een tijd, waarin we (door DNA-manipulaties) onze eigen reserveonderdelen kunnen kweken, en nog veel meer'), dan is dit adembenemend. Naarmate we dichter bij de elementaire bouwstenen komen, vervagen de grenzen tussen disciplines. Ook de grenzen in het traject van idee tot product vervagen. Dus kunnen we niet buiten een integrale aanpak en is het zaak de organisatie en financiering van zulke vervlochten onderzoeksprogramma's op nieuwe leest te schoeien - kortweg vergt dat een financiering die, binnen zulke (collectieve) programma's, ook individuele onderzoekers voldoende motiveert en ondersteunt. En deze ontwikkelingen vinden intussen versneld plaats. Herinnert u zich die linnenkast? Die vergelijking helpt een beetje om in te schatten wat ons in de komende decennia nog te wachten staat.

Deel: ' MESA-directeur prof. dr. J. Fluitman neemt afscheid van U.T. '
Lees ook