Gemeente Maassluis

22-8-2001

Mesdaglaan tijdelijk afgesloten

De Mesdaglaan in Maassluis-Oost wordt vanaf maandag 27 augustus tijdelijk voor doorgaand verkeer afgesloten. Deze afsluiting is noodzakelijk in verband met de inrichting van het gebied tot 30 km zone. Het verkeer wordt verzocht rekening te houden met deze stremming.

De kruispunten van de Mesdaglaan met de Breitnerstraat en de Jozef Israelslaan zullen beide opnieuw worden ingericht. Gestart wordt met de kruising Mesdaglaan/ Breitnerstraat en aansluitend wordt de kruising met de Jozef Israelslaan onder handen genomen. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden is doorgaand verkeer over de Mesdaglaan in beide richtingen niet mogelijk. De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer anderhalve week in beslag nemen.

Binnen een 30 km zone heeft de verblijfsfunctie de hoogste prioriteit. Dat betekent dat de maximale snelheid 30 km/h is, dat aan alle bestuurders van rechts voorrang moet worden verleend en dat de auto een ondergeschikte rol heeft in het verkeerssysteem. De voorstellen om de Mesdaglaan en omgeving aan te wijzen en in te richten tot 30 km zone zijn door het gemeentebestuur eerst voorgelegd aan de bewoners van de wijk.

Zoekwoorden:

Deel: ' Mesdaglaan in gemeente Maassluis tijdelijk afgesloten '
Lees ook