Persbericht van het ministerie van LNV
29 februari 2000

Per 1 maart Mestloket met landelijk telefoonnummer

Vanaf 1 maart opent het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij onder de naam Mestloket een gratis telefoonnummer voor veehouders die vragen hebben over de flankerende maatregelen rond het mestbeleid. Dit telefoonnummer, 0800 22 333 22 is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.
Afgelopen vrijdag stemde het kabinet in met een uitgebreid pakket maatregelen dat de aanscherping van het mestbeleid begeleidt. Deze maatregelen worden in de komende tijd verder uitgewerkt. Het landelijke telefoonnummer is bedoeld voor algemene vragen over dit flankerende beleid. Voor antwoorden op meer specifieke inhoudelijke of individuele vragen kan vanuit dit nummer zo nodig worden doorverwezen naar andere instanties.
De komende maanden groeit het Mestloket uit tot een loket voor vragen over het totale mestbeleid.

Naast het telefoonnummer is vanaf 1 maart ook een website ingericht waarop alle bestaande regelgeving over het mestbeleid beschikbaar is. Het adres van de website is
https://www.mestloket.nl.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Deel: ' Mestloket ministerie met landelijk telefoonnummer en website '
Lees ook