Voedingscentrum
Met dioxine besmet varkensvlees geen risico voor de gezondheid 12 februari

Dinsdag maakte de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) bekend dat met dioxine verontreinigd broodmeel is terechtgekomen in Nederlands veevoer. In opdracht van de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) heeft het RIKILT/RIVM een risicoanalyse uitgevoerd. Daaruit blijkt dat vlees van varkens die dit veevoer hebben gegeten naar verwachting geen risico oplevert voor de gezondheid.

Bij de analyse is uitgegaan van de situatie waarbij varkens een maand lang voer hebben gegeten met het meest verontreinigde broodmeel. Wanneer er al vlees van deze varkens is verkocht en mensen gedurende langere tijd honderd gram van dit vlees eten, blijft de hoeveelheid dioxine die zij daarmee binnenkrijgen onder de hoeveelheid die schadelijk is.

Geblokkeerd
Het is onduidelijk of er al vlees van besmette dieren is verkocht. Inmiddels zijn er maatregelen in gang gezet om te voorkomen dat mogelijk verontreinigd vlees in de winkels terechtkomt. Uit voorzorg zijn ruim 150 veehouderijen geblokkeerd. Eventueel worden proefslachtingen verricht om het dioxinegehalte van het vlees te bepalen. Als blijkt dat het dioxinegehalte van de dieren op deze bedrijven boven de wettelijke norm ligt, worden de dieren mogelijk vernietigd.

Dioxines
Dioxines en dioxine-achtige verbindingen zoals PCBs (polychloorbifenylen), zijn chemische afvalstoffen die vooral ontstaan bij verbrandingsprocessen. Deze stoffen kunnen via het milieu en het voedsel door mensen worden opgenomen en zijn schadelijk voor de gezondheid. Ze kunnen de vruchtbaarheid verminderen en zijn in grotere hoeveelheden kankerverwekkend. Door luchtverontreiniging en het eten van vlees, eieren en melk krijgen mensen dioxines binnen die in het lichaamsvet worden opgeslagen. De dioxine- en PCB-gehaltes in voedingsmiddelen zijn de afgelopen jaren gedaald als gevolg van allerlei milieumaatregelen.

Eerder bericht:Veevoer mogelijk vervuild met dioxine Voedsel en Waren Autoriteit: www.vwa.nl

Deel: ' Met dioxine besmet varkensvlees geen risico voor gezondheid '
Lees ook