ChristenUnie


Met Kars Veling bouwen aan de basis Zaterdag 22 Juni 2002 - 20:02

Zaterdag 22 juni ontmoette ruim 600 leden van de ChristenUnie elkaar tijdens een extra UnieCongres. Tijdens dit congres werd het rapport 'Bouwen aan de basis' toegelicht en besproken. Acht aanbevelingen in het rapport over onder andere de koers, de evaluatie van de kandidatenlijst, de structuur binnen de partij werden door het congres aangenomen. Een motie over het advies van aftreden van Kars Veling werd door een grote meerderheid verworpen. Kars Veling is en blijft dé fractievoorzitter van de ChristenUnie.
Daarnaast werden nog 26 andere moties in het middagprogramma ter stemming gebracht. In een goede sfeer werd onder andere besloten voor een voorstel tot fusie van GPV en RPF in de ChristenUnie. Momenteel is de ChristenUnie organisatorisch nog geunieerd. Lokale kiesverenigingen kunnen een voorstel tot een lokale fusie vanaf heden ook direct indienen. Tijdens volgende campagnes en samenstellingen van kandidatenlijsten voor nieuwe verkiezingen zal er meer vanuit de basis van de partij (de leden)invloed moeten zijn. Het congres heeft tenslotte laten weten flink te willen investeren in de communicatie binnen de partij. Dit blijkt duidelijk uit aangenomen motie om binnen een week de leden een verslag aan te bieden van het geslaagde extra UnieCongres.

---

Deel: ' Met Kars Veling bouwen aan de basis '
Lees ook