Met Ozontherapie doet tandartsbehandeling geen pijn meer


Zwitsers onderzoek bevestigt wat Jacob Brandsma uit Sneek al weet

SNEEK, 20070601 -- De angst voor de tandartsboor was vroeger bij kinderen al groot en is dat nog altijd, al zit er gelukkig een oplossing aan te komen. Een pijnloze Ozon-therapie, zonder boor, biedt namelijk uitkomst. In Duitsland en in Zwitserland wordt het al veel toegepast en in Engeland wordt het vergoed door de verzekeraars. In Nederland wordt de behandeling nog niet vergoed en daarom stappen nog zeer weinig tandartsen over op deze nieuwe techniek. OzonTandzorg, aan de Simmerdyk in Sneek, doet dat wel. Directeur/pionier Jacob Brandsma ondervindt daarbij behoorlijke tegenwerking van reguliere tandartsen, maar hij zet door.

"Het is toch fantastisch om iedereen op een pijnvrije manier een gezond gebit te bezorgen", zegt Brandsma vol overtuiging. Met de HealOzone-methode worden zowel kinderen als volwassenen pijnvrij geholpen. Het biedt de mogelijkheid om juist zeer jonge kinderen te behandelen, kinderen die bij de huidige tandartsapparatuur weinig tandheelkundige zorg toelaten.

Zonder ozon-therapie blijven anders veel gaatjes bij kinderen onbehandeld. Volgens Rotterdamse kinderarts Dien Gambon wordt maar zeventien procent van alle kindergebitten bij de tandarts behandeld, dat is een betreurenswaardig laag aantal.

Onderzoek Universiteit van Bern
Brandsma staaft de methode met behulp van de uitkomsten van een onderzoek aan de Universiteit van Bern, in Zwitserland. Aan dat onderzoek deden 28 kinderen (van 3 tot 11 jaar) mee met in totaal 82 zogeheten carieuze gaatjes. De gaatjes werden in twee categorie?n opgedeeld. De ene helft, 41 dus, werd met HealOzone behandeld. De andere 41 gaatjes werden niet behandeld.

Het doel van het onderzoek was na te gaan of het mogelijk is ook bij angstige kinderen cari?s met HealOzone te behandelen en of cari?s in open gaatjes zich kon herstellen. In een tijdbestek van acht maanden werden de 28 kinderen met ozon behandeld. Het betrof kinderen die door hun eigen tandarts wegens overmatige angst als onbehandelbaar naar de universiteitskliniek waren verwezen.

De meeste kinderen zouden met gewone tandarts-apparatuur niet anders dan onder algehele narcose behandeld kunnen worden. Dankzij de speciale, pijnloze cari?sbehandeling met HealOzone werd deze algehele narcose in meer dan negentig procent van de gevallen vermeden.

De resultaten
Gedurende de acht maanden van de therapie stabiliseerden de carieuze gaatjes zich en in het verdere verloop leidde dit tot een herstel zonder dat er gebruik van fluoride gemaakt hoefde te worden. Alleen al door de ozon-therapie werden bacteri?n in de gaatjes significant gereduceerd en werd de uitharding van tandweefsel door re-mineralisatie bevorderd.

Zelfs extreem angstige kinderen raken angst kwijt
Een bijkomend positief effect van HealOzone-behandeling was dat bij maar liefst 93 procent van deze extreem angstige pati?nten in de loop van de vijf behandelingen hun angst voor de tandarts verminderde. Aan het eind van de studie was het zowaar bij 94 procent van de kinderen mogelijk om een reguliere tandheelkundige behandeling z?nder volledige narcose door te voeren.

Prof. Dr. Lussi van de Universiteit in Bern: "Wij bevestigen met deze studie dat ozon een plaats in elke moderne tandartspraktijk heeft verdiend. Naast het bemoedigende behandelingsverloop verheugt het ons bovendien dat bij de kinderen de angst voor de tandarts volledig verdwijnt."

Op dit moment wordt de HealOzone-behandeling in Nederland nog maar op zeer beperkte schaal toegepast. Er is door de verzekeraars nog geen vergoedingscode toegekend. In de rest van Europa wordt er al op 1500 plaatsen gewerkt met HealOzone, onder andere in Zwitserland, Engeland en Duitsland. Professor Edward Lynch, verbonden aan de tandartsopleiding van Queens University in Noord Ierland, is de grondlegger van deze techniek die de laatste vier jaar in het buitenland steeds meer aanhangers heeft gekregen.

In Nederland heerst nog enige scepsis. Tandarts P.G. Klasen uit Sneek betichtte OZONTandzorg-directeur Y. Jacob Brandsma enkele weken geleden zelfs van kwakzalverij. Brandsma op zijn beurt vindt dat de Nederlandse tandartsen te langzaam overschakelen op deze nieuwe methode die veel mensvriendelijker is dan conventionele.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:
www.healozone.net/
www.dentalozone.co.uk/healozone.html
www.kavo.com (klik op `global sites', vervolgens op `english', op `products', daarna op `treatment instruments' en vervolgens op `HealOzone')


Deel: ' Met Ozontherapie doet tandartsbehandeling geen pijn meer '
Lees ook