CDA

"Met VBTB weet belastingbetaler nog steeds niet of zijn Euro goed wordt besteed"

"De vandaag gepresenteerde verslagen in het kader van het VBTB-proces geven de Nederlandse belastingbetaler nog steeds te weinig zekerheid over de vraag of zijn euro goed besteed wordt". Dat zegt Tweede Kamerlid en financieel woordvoerder Joop Wijn in een eerste reactie. Van Beleidsbegroting naar Beleidsverantwoording (VBTB) zou voor de Kamer inzichtelijk moeten maken wat de regering waarmaakt van haar doelen.

Volgens Joop Wijn heeft het VBTB-proces inmiddels geleid tot een gigantische hoop papier, "waarbij je denkt dit is rapporten maken om het rapporten maken." Wijn: "Wat leveren al die uren van al die ambtenaren nu eigenlijk op? Slechts van 20 % van de beleidsintensiveringen kan duidelijk worden gemaakt of de beoogde doelen ook werkelijk zijn gerealiseerd. Dat moet bij een volgend kabinet dus anders. Per departement moet aan de hand van een paar heldere en krachtige criteria krachtig duidelijk zijn wat is bereikt. Zoals het nu gaat heeft het niets meer met de wensen van de burger te maken. Niemand kan de belastingbetaler garanderen dat zijn geld goed is besteed. Als het volgend jaar weer zo gaat, dan kun je je afvragen of je dat op deze manier moet voortzetten."

Zoekwoorden:

Deel: ' Met VBTB weet belastingbetaler niet of Euro goed wordt besteed '
Lees ook