Zie onderstaand persbericht.

P e r s b e r i c h t

Jorritsma blij met initiatief uit de markt

Met Yes or No baas in eigen mailbox

www.yesorno.nl

DEN HAAG, 15 september 1999 Í VNU heeft vandaag een nieuwe site ge‹ntroduceerd: Yes or No. Met de site wil VNU het probleem van ongewenste e-mail (spam) zoveel mogelijk beperken. Internet-gebruikers (de consument) kunnen bij Yes or No hun mailwensen registreren, tegelijkertijd kunnen bedrijven (adverteerders) hun boodschap voor verzending bij Yes or No aanleveren. Yes or No reguleert daarmee de informatiestroom tussen leverancier en consument, zodat providers hun capaciteit kunnen optimaliseren. Geen vertraagd netwerk, geen vastgelopen mailservers, geen ontevreden klanten/abonnees of onnodige kosten. Minister A. Jorritsma van Economische Zaken en drs F.H. van Dorst, algemeen directeur DSMA gaven vandaag het offici‰le startsein voor de site.

Jorritsma onderstreepte nogmaals de wens van de regering om Nederland te ontwikkelen tot een digitale delta. "Behalve dat Yes or No goed is voor de consument en voor het bedrijfsleven, is het goed voor het vertrouwen in internet. Als we willen dat Nederland voorop loopt met ICT Íen dat willen we- dan moeten we zorgen dat gebruikers er 'een goed gevoel' bij hebben. Gevoelens van onveiligheid en irritatie staan de opmars van internet in de weg. Deze site neemt een mogelijke bron van irritatie weg." Ze is blij dat het initiatief uit de markt komt. "Ik heb liever dat de markt zelf een probleem bij de kop pakt, dan dat we als overheid in actie moeten komen met regeltjes en dergelijke", aldus de minister, die als eerste consument haar mailwensen bij Yes or No registreerde.

Bescherming door registratie
Spam vormt in toenemende mate een probleem. In de VS is een kwart van de e-mail ongewenst. In Nederland, dat drie tot vijf jaar achterloopt ten opzichte van de VS, ontvangt 42% van de Internet-gebruikers regelmatig ongevraagd informatie of reclame via e-mail; gemiddeld drie van deze e-mails per week. 94% zou zich hiertegen willen laten beschermen als dat mogelijk zou zijn. Een en ander blijkt uit onderzoek dat eind augustus werd uitgevoerd door Claritas Nederland. Volgens drs P.P. Tordoir, voorzitter VNU Business Information Europe is er een markt voor Yes or No: "94% van de Internet-gebruikers zou zich tegen ongewenste e-mail willen beschermen als dat mogelijk zou zijn. Bij Yes or No kan dat. Er zijn voor de consument geen kosten aan verbonden. U moet ons zien als een soort verkeersplein dat de vraag bij het aanbod brengt." De consument kan zichzelf eenvoudig op de site registreren en daarbij aangeven of en zo ja welke commerci‰le e-mail hij wil ontvangen. Hij kan zijn 'wensenlijstje' op elke moment aanpassen. Wie een vakantie wil gaan boeken, kan bijvoorbeeld tijdelijk 'vakantie en reizen' aan zijn lijstje toevoegen.

>>2

-2-

Belang voor bedrijven en providers
Tordoir verwacht ook grote interesse bij bedrijven, die voor de inkomsten moeten gaan zorgen. Voor de consument is Yes or No gratis. "Men wil niet t‚gen maar mŠt de consument praten, liefst op een tijdstip dat het de consument uitkomt. Gericht, snel en effectief communiceren, dat maakt Yes or No mogelijk omdat wij weten welke informatie de consument wil ontvangen." Bovendien vindt hij is het in het belang van DM-bedrijven dat er een eind komt aan negatieve berichtgeving over problemen die ontstaan doordat er ongevraagd in groten getale reclameboodschappen worden rondgestuurd.

Behalve voor consumenten en bedrijven is Yes or No er ook in het belang van de providers. Yes or No voorkomt vastgelopen servers, ongewenste aanbiedingen in je mailbox en een traag Net. "Een provider wil niet alleen abonnees werven, maar ze ook houden. Met Yes or No kunnen ze hun capaciteit optimaal inzetten en abonnees een extra service bieden," aldus Tordoir.

DMSA positief
Het initiatief is positief ontvangen door de DMSA, de Nederlandse Associatie voor Direct Marketing. Drs F.H. van Dorst, algemeen directeur DMSA: "De ontwikkelingen op e-commerce gebied worden ook ons krachtig gestimuleerd, maar niet zonder rekening te houden met de wensen van de consument en niet zonder de consument vertrouwen te bieden in dit nieuwe medium. Vooruitlopend op een internationale regeling tegen ongewenste e-mail, waarbij de DMSA actief betrokken is, juichen wij het initiatief van VNU toe. Ze toont daardoor haar eigen verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het medium".
Ook de FEDMA, de Europese DMSA, heeft laten weten het initiatief toe te juichen. "Yes or No is een stap die past binnen de verdere professionalisering van direct marketing", aldus de organisatie in een fax.

VNU verwacht dat eind dit jaar 50.000 Internetgebruikers hun mailwensen en interesses bij Yes or No zullen hebben geregistreerd. Eind 2000 moeten dat er 250.000 tot 500.000 zijn. Men wil nog dit jaar 50 tot 100 bedrijven werven die de verzending van hun commerci‰le e-mail door Yes or No laten regelen. VNU is in toenemende mate actief op het Internet. Het concern investeert dit jaar 65 miljoen gulden in Internet-activiteiten, waaronder Yes or No.


_______________

Deel: ' Met Yes or No baas in eigen mailbox '
Lees ook