Nieuwegein, 28 april 1999

Offensief tegen stijging ziekteverzuim

Metaalbranche streeft naar 20% minder langdurig ziekteverzuim
 
De Metaalunie, de grootste ondernemersorganisatie voor het mkb in de metaal, streeft ernaar de gemiddelde verzuimduur van langdurig zieken te verminderen. Zij is daarom een proefproject gestart met ArboNed en Zilveren Kruis. Werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat of met psychische klachten én hun werkgevers krijgen nu uiterlijk binnen vier weken van ArboNed een Verzuim Interventie Plan (VIP) aangeboden op basis van een uitgebreid belasting- en belastbaarheidsonderzoek. Zilveren Kruis vergoedt de kosten van dit onderzoek en het opstellen van het VIP en beoordeelt of de uitvoering van het reïntegratieprogramma mede gefinancierd wordt door Zilveren Kruis. De drie partijen gaan hun plan van aanpak op 18 mei a.s. met staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bespreken. De metaalbranche is de eerste branche waar een dergelijke samenwerking tot stand is gekomen.

De proef is gestart op 1 april en duurt een half jaar. Het project richt zich voorlopig op 100 zieke werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat of met psychische klachten. In het mkb in de metaal houdt circa driekwart van het langdurig verzuim verband met klachten aan het bewegingsapparaat (bijna 55%) en met psychische klachten (20%). De metaalbranche hoopt met deze aanpak het ziekteverzuim in haar branche te verminderen. Het landelijke ziekteverzuimpercentage in Nederland is voor het eerst sinds 1993 weer gestegen en ligt nu op 5,6 %. Door deze stijging is het ziekteverzuim weer terug op het niveau van voor de privatisering van de Ziektewet, zo bleek uit de CBS-ziekteverzuimstatistiek die dinsdag jl. is gepubliceerd.

Voor meer informatie, de tekst op diskette of via e-mail kunt u contact opnemen met de Metaalunie, mevrouw A. van den Berg, telefoon (030) 605 33 44. Voor informatie over ArboNed: P. de Bruin, telefoon (030) 2985400 en voor informatie over Zilveren Kruis: J. Haven, telefoon (071) 3670145.

Deel: ' Metaalbranche wil 20% minder langdurig ziekteverzuim '
Lees ook