Metaalunie

Metaalunie: resultaten mkb-metaal weer verbeterd
17/02/2000

In het mkb in de metaal ging het in het vierde kwartaal beter dan in het derde kwartaal 1999. De bedrijfsresultaten verbeterden, al bleven die in de meeste sectoren achter bij de prognoses. Alleen in de constructiesector overtroffen de resultaten de verwachtingen. Het oordeel over de bedrijfsresultaten was dan ook doorgaans gunstig. De orderposities binnenland zijn in het vierde kwartaal gunstiger beoordeeld dan in het derde kwartaal, uitgezonderd in de machinebouw. In deze sector zijn in het vierde kwartaal 1999 wel meer orders uit het buitenland ontvangen dan verwacht.
De liquiditeitsposities zijn in alle sectoren verbeterd, het meest in de verspanende toelevering (draaien en frezen). De afzetprijzen en tarieven zijn over de gehele linie verbeterd, vooral in de landbouwmechanisatie.
Voor de gehele branche is het percentage bedrijven met winst nu gestegen tot 72. Dit blijkt uit de laatste conjunctuurenquête van de Metaalunie, die gehouden is in de sectoren constructie, verspanende toelevering, machinebouw, onderhoud en service, landbouwmechanisatie, elektronica, oppervlaktebewerking en overige sectoren. De Metaalunie is met meer dan 10.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal. Sterker dan verwacht De toename van het aantal binnenlandse orders was in het vierde kwartaal bijna driemaal zo groot als verwacht. De grootste toename vond plaats in de sector onderhoud en service en in de sector landbouwmechanisatie. De positieve ontwikkeling van de bedrijfsresultaten bleef wel iets achter bij de verwachting. Alleen in de sector constructie overtrof de verbetering de verwachting. Het aantal werknemers in de bedrijven is opnieuw toegenomen. In de machinebouw was de groei overigens minder sterk dan verwacht. Ook voor het eerste kwartaal 2000 wordt een verdere toename van het aantal werknemers verwacht. De verwachtingen over de ontwikkeling van de orderposities en de bedrijfsresultaten zijn opnieuw positief. De resultaten van de enquête staan in de nieuwste aflevering van de 'Economische Barometer' in het blad Metaal & Techniek, het officiële orgaan van de Metaalunie. Op aanvraag is de volledige tekst van het artikel (inclusief grafieken en tabellen) verkrijgbaar. Reageren : J.P. Remmelzwaal


Redactieadres:
Bureau Metaalunie
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
Telefoon: (030) 605 33 44
Fax: (030) 605 31 22
E-mail: info@metaalunie.nl

Deel: ' Metaalunie resultaten mkb-metaal weer verbeterd '
Lees ook