Gemeente Utrecht

METAALVONDSTEN UIT TWEE MIDDELEEUWSE NEDERZETTINGEN IN LEIDSCHE RIJN

Wethouder Jan van Zanen (Monumenten en archeologie) zal op dinsdag 11 mei 2004 om 15.00 uur het eerste exemplaar van Afgedamd en afgedankt. Metaalvondsten uit twee middeleeuwse nederzettingen in Leidsche Rijn aanbieden aan de heer en mevrouw Van Schip, die tot voor kort woonden en werkten op de plaats waar de archeologische opgravingen zijn gedaan. De aanbieding zal plaatsvinden in restaurant De Hoge Weide, Ab Harrewijnstraat 45, Utrecht (Parkwijk, Leidsche Rijn). Vertegenwoordigers van de media zijn daarbij van harte welkom.

De vinex-locatie Leidsche Rijn blijft de Utrechtse archeologen verbazen. Een van die vondsten betreft een grote hoeveelheid metalen voorwerpen die werd aangetroffen in de rond 1122 afgedamde Rijnloop. De tientallen pijlpunten, messen, mantelspelden, ruitersporen, gespen, gereedschappen, sleutels en munten bleken afkomstig uit een twaalfde en een veertiende-eeuwse nederzetting en waren om onverklaarbare reden veelal in zeer goede staat afgedankt.

Deze voor Nederlandse begrippen uitzonderlijke hoeveelheid (meer dan 2800 werden er gevonden) vormde voor de gemeente Utrecht de aanleiding tot het maken van een materiaalcatalogus. Afgedamd en afgedankt. Metaalvondsten uit twee middeleeuwse nederzettingen in Leidsche Rijn geeft niet alleen een kijk op het dagelijkse leven in de desbetreffende nederzettingen maar biedt archeologen bovenal een instrument om metalen voorwerpen beter te kunnen determineren en dateren.

Opvallend in deze uitgave is de strak dateerbare context van de metaalvoorwerpen. Ruim tweehonderd voorwerpen zijn helder en overzichtelijk beschreven.

Afgedamd en afgedankt. Metaalvondsten uit twee middeleeuwse nederzettingen in Leidsche Rijn, door Michel Hendriksen, 17 x 21 cm, 128 blz., genaaid gebrocheerd, isbn 90-5345-247-8, rijk geïllustreerd in zwart-wit, 12,95.

Het is het eerste deel uit de nieuwe reeks Utrechtse materiaalcatalogus die de gemeente Utrecht uitgeeft. De distributie is in handen van Uitgeverij Matrijs in Utrecht (030 234 31 48)

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herre Wynia of René de Kam, Cultuurhistorie gemeente Utrecht, Zwaansteeg 11, 3511 VG Utrecht, telefoon (030) 286 39 90, e-mail R.de.Kam@Utrecht.nl.

Utrecht, 11 mei 2004.

Deel: ' Metaalvondsten uit twee middeleeuwse nederzettingen in Leidsche Rijn '
Lees ook