Gemeente Zwolle


Metamorfose voor Pieter Steynstraat


Datum uitgave: 28-01-2003

Onderwerp: woonomgeving

Maandag 20 januari onderging de Pieter Steynstraat in de Diezerpoort een ware metamorfose. Aan de Pieter Steynstraat in de Diezerpoort staat een complex van vier flats. De bewoners hebben de gemeente laten weten dat ze niet tevreden zijn over de openbare ruimte. Het groen, de speelplekken en het parkeren moeten verbeterd worden om zo de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de opknapwerkzaamheden halverwege 2003 afgerond.

Wat gaat er gebeuren?
De Pieter Steynstraat wordt flink onder handen genomen. Aan de voorkant van het woningcomplex worden het trottoir en de weg opnieuw bestraat. Ook het groen wordt aangepakt. Alle bomen blijven staan, maar het struikgewas wordt vervangen door gras. Daarnaast komen op scheidingsplaatsen beukenhagen te staan die de scheiding tussen diverse onderdelen duidelijk maken. Sierheestervakken met rozen moeten het accent in het groen aanbrengen. De onbenutte speelplekken verdwijnen en daar komt één nieuwe speelplek voor terug. Om de parkeeroverlast terug te dringen komen er extra parkeerplaatsen bij.

Onze Buurt Aan Zet
Het project Onze Buurt Aan Zet (OBAZ) levert een financiële bijdrage aan het opknappen van de openbare ruimte rondom de vier flats. OBAZ is een initiatief van het Rijk en heeft tot doel om in samenspraak met de bewoners de leefbaarheid en veiligheid in wijken te vergroten. In Zwolle zijn de Diezerpoort en de Kamperpoort voor dit project geselecteerd.

Partners
Naast de gemeente Zwolle helpen andere instanties mee aan de metamorfose van de Pieter Steynstraat. Partners in dit project zijn:


* Woningcorporaties SWZ

* TRAVERS (voorheen Stad & Welzijn)

* Politie IJsselland

* Buurtbewoners

Houd Wijzer in de gaten!
In Wijzer komen om de beurt OBAZ-projecten uit de Diezerpoort en de Kamperpoort aan bod. In de volgende Wijzer, die verschijnt op woensdag 12 februari 2003 is het de beurt aan een project uit de Kamperpoort.

Bron: afdeling communicatie
Datum van 28-01-2003 tot 10-02-2003

Deel: ' Metamorfose voor Pieter Steynstraat in Zwolle '
Lees ook