Millennium Platform

Gemeenten en continuïteit tijdens de millenniumwisseling

Binnen de 'werkgroep contingency' van het Millennium Platform, waar ook het Projectbureau Millennium Overheid (PMO) in deelneemt, is het initiatief ontstaan gemeenten hulp aan te bieden in de vorm van een methode voor het systematisch opzetten van noodplannen.

Het PMO heeft daarom, in nauwe samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), aan Deloitte & Touche Advies (D&T) opdracht gegeven een methode te ontwerpen, waarmee gemeenten systematisch dergelijke noodplannen kunnen ontwikkelen. In samenwerking met de gemeenten Hilversum, Gouda en Wassenaar, heeft Deloitte & Touche in dit verband drie pilots uitgevoerd.

Op basis van de gegevens uit deze pilots is een methode ontwikkeld voor het opstellen van continuïteitsplannen voor bedrijfsprocessen van een gemeenten. De handreiking is met name bedoeld voor ambtelijk managers, politieke bestuurders en medewerkers millennium bij gemeenten.

Op de site van PMO vindt u meer informatie. Tevens kunt u daar de methode downloaden.

https://www.pmo.nl/

Zoekwoorden:

Deel: ' Methode 'Gemeenten en continuïteit bij millenniumwisseling' '
Lees ook