PERSBERICHT

Van eerste naar tweede taal

Een methode voor betere prestaties bij anderstalige leerlingen

Onderwijs in eigen taal aan anderstalige kleuters, de TRIAS-methode, bevordert de taalvaardigheid in eigen taal en in het Nederlands. Dat is de conclusie van het onderzoek Van eerste naar tweede taal.

De TRIAS-methode stemt het Onderwijs in Eigen Taal (OET) met het onderwijs in de Nederlandse taal op elkaar af. Vanaf dit jaar is OET overigens bekend als Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT).

Het Projectbureau van het Centrum Educatieve Dienstverlening (CED) Rotterdam voerde het onderzoek Van eerste naar tweede taal uit. De reden waarom de TRIAS-methode zo succesvol is, heeft te maken met het feit dat aan alle talen dezelfde universele principes ten grondslag liggen. Vaardigheden die kinderen in eigen taal verwerven, kunnen zij ook makkelijker toepassen in een andere taal. Dit principe, ‘transfer’ genoemd, is het goed toe te passen als het onderwijs in de moedertaal en het onderwijs in het Nederlands inhoudelijk op elkaar aansluiten. Het werkt als volgt: met de TRIAS-methode krijgen kleuters een les in eigen taal. Een week later komt hetzelfde thema terug in de Nederlandse les. Op deze wijze leggen de kinderen makkelijker de link van vaardigheden in eigen taal naar de vaardigheden in het Nederlands.

Naast de toepassing van deze methode zijn voor succesvolle resultaten ook andere factoren van belang zoals een goed geoutilleerde ruimte en goed materiaal en dus tevreden leerkrachten, in eigen land opgeleide anderstalige leerkrachten en betrokkenheid van de ouders bij de school.

Uit het onderzoek blijkt bovendien, in tegenstelling tot eerdere vooronderstellingen, dat kinderen die vaker Nederlands spreken, bijvoorbeeld met vriendjes, taalvaardiger zijn in hun eigen taal dan kinderen die dat minder doen.

De conclusie van het onderzoek is dat het belangrijk is te investeren in kwalitatief hoogstaand onderwijs in de eigen taal. Dit bevordert schoolprestaties zowel in eigen taal als in het Nederlands en zal daarom een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van de kinderen.

Voor meer informatie over het onderzoek Van eerste naar tweede Taal kunt u terecht bij Eugenia Codina, projectleider Meertalige Opvang (MTO), telefoon 407 14 73.

Het onderzoeksverslag Van eerste naar tweede taal kunt u opvragen bij Carien Huygen , telefoon

407 15 59 of 407 16 02.

8 februari 1999

Deel: ' Methode voor betere prestaties bij anderstalige leerlingen '
Lees ook