VAN DER VALK

Recente meting drinkwater hotel Gilze-Rijen; geen legionella.

Gilze-Rijen, 25 juli 2002,

Ondanks recente en regelmatige metingen van het leidingwater in het Van der Valk hotel Gilze-Rijen heeft de directie op maandag 15 juli jl. extra metingen laten uitvoeren. Zij heeft daartoe besloten na meerdere suggestieve en onjuiste berichten in de media over vermeende legionellabesmetting.

De recente meting, waarbij door een tweetal gekwalificeerde bureaus watermonsters werden afgenomen, bevestigt de eerdere berichten van hotel Gilze-Rijen dat er geen legionella is aangetroffen in het waterleidingsysteem van het hotel.
De directie baseerde zich daarbij op de kwartaalmetingen gedurende de afgelopen periode en recente controle door het ministerie van VROM, hetgeen door de meting van afgelopen week opnieuw is bevestigd.

Directielid Marie-José Spierings:
'In ons hotel wordt niet alleen al een aantal jaren volgens een zeer gestructureerd legionella beheersplan gewerkt, maar vinden bovendien elk kwartaal metingen plaats. Dit beheersplan is destijds opgesteld door een erkend en gecertificeerd bureau. Er is op geen enkel punt in ons hotel ooit legionella aangetroffen.' Zij vervolgt: 'Wij hebben nooit getwijfeld aan de juistheid van de metingen doch hebben echter, om aan alle geruchten een eind te maken, tot deze extra meting besloten. Het spreekt voor zich dat wij ook in de toekomst op dezelfde wijze met dit beheersplan voortgaan'.

Zoekwoorden:

Deel: ' Meting drinkwater Van der Valk hotel Gilze-Rijen; geen legionella '
Lees ook