Gemeente Tiel


Metingen bij inspectieputten riolering

In Wadenoijen is een begin gemaakt met het inmeten van de in totaal 4.000 inspectieputten van de riolering. Vervolgens komen Kapel Avezaath, Kellen en tot slot Tiel aanbod. De werkzaamheden vinden voornamelijk in de bebouwde kommen plaats. Het is de bedoeling dat eind juli de laatste meting is uitgevoerd.

De gemeente Tiel is samen met het Waterschap Rivierenland bezig een waterplan op te stellen. Eén van de onderdelen van het plan betreft het doorrekenen van de riolering. Hiervoor is het belangrijk betrouwbare en recente informatie te hebben over de ligging van de zogenaamde inspectieputten. Daarom is aan Kempkes Landmeten BV de opdracht gegeven om met behulp van satellietnavigatie (GPS) de putten in te meten.

Aangezien sommige inspectieputten op particuliere grond liggen zal het voorkomen dat medewerkers van Kempkes Landmeten een kort moment op eigen terrein moeten zijn.

Voor eventuele vragen of vragen naar aanleiding van een bezoek van Kempkes Landmeten kan men contact opnemen met de heer Harland van de gemeente telefoon: (0344) 63 73 30.

Zoekwoorden:

Deel: ' Metingen bij inspectieputten riolering Tiel '
Lees ook