BOUW EN HOUTBOND FNV

Meubelfabriek moet snipperdagen teruggeven

Meubelfabriek moet werknemers twee snipperdagen teruggeven

De Heldense Meubelindustrie BV heeft begin 1997 ten onrechte haar werknemers twee snipperdagen opgelegd. Die moet ze op last van de Rechtbank in Roermond deze werknemers nu teruggeven. De rechtszaak was aangespannen door de Bouw- en Houtbond FNV. Aan de bond moet het bedrijf 10.000 gulden betalen voor advocaatkosten en als schadeloosstelling.

De Heldense, zoals het bedrijf met 150 werknemers wordt genoemd, riep op 10 december 1996 plotsklaps de werknemers in de kantine bijeen. Ze kregen te horen dat 2 en 3 januari '97 als 'collectieve snipperdagen' waren aangewezen. Dat schoot zowel de ondernemingsraad als de Bouw- en Houtbond FNV in het verkeerde keelgat. Volgens de cao Meubelindustrie kan een bedrijf maximaal drie snipperdagen per jaar als collectieve sluiting aanwijzen. Maar dan moet daarover wel instemming bereikt zijn met de ondernemingsraad of met de meerderheid van het personeel. Deze regeling had het bedrijf al benut; 2 en 3 januari '97 werden eenzijdig door de werkgever als vrije dagen opgelegd, zonder enig overleg met de ondernemingsraad.
De Bouw- en Houtbond FNV stapte hiermee naar de rechter: de bond eiste nakoming van de cao en van de Wet op de Ondernemingsraden. Bij de kantonrechter ving de bond bot. In hoger beroep heeft de Rechtbank in Roermond nu de werknemers volledig in het gelijk gesteld. Wil een werkgever collectieve snipperdagen, dan moet hij dat ruim vóór het vakantiejaar met de werknemers bespreken. Instemming is een vereiste. Volgens de rechter ging het de werkgever bij de bijeenkomst in de kantine niet om het bespreken van een 'voornemen'. Want dan had hij wel een agenda bekendgemaakt, 'opdat de werknemers voldoende gelegenheid werd geboden adequaat te reageren', aldus het vonnis, dat vervolgt: 'Het rauwelijks confronteren van werknemers met een besluit getuigt niet van goed werkgeverschap.'
De Heldense moet de proceskosten betalen; verder moet het bedrijf de Bouw- en Houtbond FNV 5000 gulden vergoeden als kosten voor de advocaat, plus nog eens 5000 gulden wegens immateriële schade vanwege het niet naleven van de cao. De bond ziet in het vonnis tevens een versterking van de positie van de ondernemingsraad. Hij zal voor leden die ervoor in aanmerking komen, bij de Heldense bijschrijven van dit extra vakantietegoed aankaarten.

Deel: ' Meubelfabriek moet snipperdagen teruggeven '
Lees ook