Gemeente Coevorden

Mevrouw J. Grobbe-Horsman uit Coevorden koninklijk onderscheiden Op zondag 12 mei heeft burgemeester B.P. Jansema een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw J. Grobbe-Horsman uit Coevorden. Mevrouw Grobbe is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij krijgt deze onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor de Landelijke Ruiter- en Ponyclub 'De Kasteelruiters' uit Coevorden.

Mevrouw Grobbe is een 57-jarige inwoonster van deze gemeente die zich met hart en ziel inzet voor de Landelijke Ruiters- en Ponyclub "De Kasteelruiters". Zij is vanaf 1976 bestuurslid van deze vereniging en vanaf 1977 secretaresse. Deze vereniging telt ongeveer 80 leden en is aangesloten bij zowel de provinciale bond als bij de (landelijke) Koninklijke Bond van Ruiterverenigingen.

In de functie van secretaresse is zij een dragende en stabiele factor binnen de vereniging, die nieuwe leden wegwijs maakt binnen de vereniging en nieuwe bestuursleden enthousiast en vriendelijk inwerkt. Zij vertegenwoordigt de vereniging op provinciaal niveau.

In het voorjaar van 2002 is zij 25 jaar secretaris van deze vereniging. Het verenigingsbestuur is unaniem van mening dat zij dit lustrum niet ongemerkt voorbij kan laten gaan. In het jaar waarin extra stilgestaan wordt bij het werk dat zeer veel vrijwilligers belangeloos verrichten, is mij door het bestuur van de vereniging gevraagd mevrouw Grobbe voor haar omvangrijke inzet voor te dragen voor de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding. Een inzet die er mede toe bijgedragen heeft dat de vereniging floreert en naar tevredenheid van alle leden een prominente plaats inneemt in het Coevorder verenigingsleven.

Naast het werk voor "De Kasteelruiters" is mevrouw Grobbe bestuurslid geweest van de gymnastiekvereniging "Dalerpeel" en secretaresse in het bestuur van het dorpshuis te Dalerpeel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Mevrouw J. Grobbe-Horsman uit Coevorden koninklijk onderscheiden '
Lees ook