Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersbenoeming Voorschoten

Voorschoten
Bij koninklijk besluit van 6 september 2001, nr 01.004257 is met ingang van 1 oktober 2001 benoemd tot burgemeester van de gemeente Voorschoten: mevrouw W.M. Verver- Aartsen. Mevrouw Verver- Aartsen (43 jaar) is lid van de VVD. Momenteel is zij wethouder/ loco-burgemeester van de gemeente Harderwijk. Zij volgt de heer mr P. Cannegieter die per 1 maart 2001 gebruikt heeft gemaakt van de mogelijkheid van vervroegde uittreding (FPU).

Deel: ' Mevrouw Verver-Aartsen benoemt tot burgemeester Voorschoten '
Lees ook