MI trends 2015 - de toekomst van Market Intelligence


GIA white paper geeft toekomstverwachtingen voor market intelligence op basis van bevindingen uit wereldwijde enqute

AMSTERDAM, 20100716 -- Global Intelligence Alliance (GIA), een wereldwijde strategische market intelligence en adviesgroep, presenteert zijn nieuwste white paper "MI Trends 2015 - The Future of Market Intelligence" waarin de ontwikkelingen in het market intelligence landschap voor de komende vijf jaar worden geschetst. De trends werden vastgesteld op basis van bevindingen uit een online enqute uitgevoerd in mei 2010 onder 146 MI managers over de gehele wereld; ze bieden internationale bedrijven inzicht in hoe ze hun MI activiteiten kunnen plannen en budgetteren.

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste trends:
De reikwijdte van MI
1. Klanten, eindgebruikers en concurrenten zullen de aanjagers zijn van veranderingen in MI programma's.
2. Opkomende markten vormen de belangrijkste kansen en zullen intelligence activiteiten aanjagen.
Processen
1. Er zal meer co-creatie gaan plaatsvinden tussen market intelligence en andere teams.
2. Market intelligence zal verder worden gentegreerd in belangrijke zakelijke processen c.q. besluitvorming.
3. Social media tools zullen deel gaan uitmaken van het intelligence proces.
Eindproducten
1. Eindresultaten zullen steeds geavanceerder worden en zullen een toenemende hoeveelheid aan toekomstorintatie bevatten
2. Meer nadruk zal worden gelegd op conclusies, prikkelende betogen en management briefings over strategische onderwerpen.
Organisatie
1. Er zal sprake zijn van zowel centralisatie als decentralisatie in market intelligence organisaties: bedrijven willen hun intelligence programma's in toenemende mate cordineren vanuit hun hoofdkantoor, terwijl specifieke BU's tegelijkertijd hun eigen intelligence bouwen op de centraal aangeleverde infrastructuur.
2. Er zal meer gebruik gemaakt worden van intelligence netwerken en expert teams (zowel on- als offline)
3. Niet-core activiteiten zullen in toenemende mate worden uitbesteed.
Tools
1. RSS feeds op de desktop, gratis nieuws aggregatie en video webcasting zullen populairder worden dan ooit.
2. Mobiel zal in toenemende mate worden gebruikt voor het delen van intelligence.
3. Market intelligence zal zich bewegen richting een meer grafische benadering inclusief dashboards waardoor een hoge mate van visualisatie wordt gegarandeerd.
Cultuur
1. Er zal een grotere betrokkenheid zijn van het hoger kader bij market intelligence.
2. Intelligence teams zullen de waarde van market intelligence op dagelijkse basis demonstreren.
3. Er komt een betere interne branding van market intelligence en betere training van gebruikers.
4. Social media zullen de weg effenen voor toenemende online samenwerking.
De verwachting is dat op groei gerichte bedrijven met de trends en inzichten die in de GIA white paper "MI Trends 2015 - The Future of Market Intelligence" werden vastgesteld, een beter zicht hebben op het inzetten van intelligence middelen, welke tools moeten worden ontwikkeld, hoe de intelligence functie moet worden georganiseerd en welke processen, eindproducten en competenties moeten worden uitgebreid.

Voor meer informatie:
www.globalintelligence.com/netherlands/analyses-en-inzichten/white-papers/mi-trends-2015-the-future-of-market-intelligence

Global Intelligence Alliance


Deel: ' MI trends 2015 - de toekomst van Market Intelligence '
Lees ook