Betreft: Microsoft Technolab

Schiphol-Rijk, 12 januari 1999

Geachte redactie,

Zoals u weet gaan de ontwikkelingen in de ICT bijzonder snel. De systemen, servers en applicaties worden steeds omvangrijker en uitgebreider. Ook worden deze steeds verder met elkaar geïntegreerd. Denk bijvoorbeeld aan de vergaande integratie van Microsoft Windows NT Server 4.0, Internet Information Server 4.0 en Exchange Server 5.5, of het koppelen van SQL Server 7 aan een interactieve web site.

Dit betekent dat het voor technische redacteuren steeds moeilijker wordt om dergelijke systemen goed te testen. Het is immers niet altijd eenvoudig om de benodigde systemen, netwerken en softwareconfiguraties tijdig bij elkaar te brengen en te installeren. Het kan natuurlijk ook zijn dat een redacteur niet direct over alle kennis beschikt die nodig is om de verschillende componenten op een goede wijze te kunnen evalueren.

Microsoft Benelux heeft daarom speciaal voor de pers een 'Technolab' ingericht, voorzien van complete server- en werkstationconfiguraties met alle benodigde systeemsoftware en applicaties. Dit Technolab staat tot de beschikking van journalisten, waar ze vrijelijk de software-oplossingen van Microsoft kunnen testen en evalueren. Indien gewenst kunnen ze -bij eventuele vragen of problemen- tevens de hulp inroepen van een Microsoft-specialist.

In het Technolab staan Windows NT-servers gereed met Microsoft SQL Server 7, Exchange 5.5 en Windows Terminal Server. De client-systemen zijn voorzien van Windows NT Workstation 4.0, Windows 98, Office, en de nieuwste bètaversie van Windows 2000. Ook beschikt het Technolab over printers en is er een vaste verbinding met Internet aanwezig. Van alle producten is er tevens uitgebreide documentatie in het Technolab te vinden.

Indien u -uiteraard zonder enige verplichtingen- gebruik wil maken van het Microsoft Technolab, of wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het Technolab, neem dan contact met mij op. Telefonisch ben ik te bereiken op 020 5001232 en via e-mail aureliab@microsoft.com.

Met vriendelijke groet,
Microsoft B.V.

Aurelia C. van den Berg
Press & Public Relations Manager

Deel: ' Microsoft Benelux richt 'Technolab' in voor de pers '
Lees ook