Microsoft introduceert BackOffice Server 4.5

Nieuwe functies voor onderlinge samenwerking helpen teams efficiënter te werken

Schiphol-Rijk/Brussel, 11 mei 1999 - Microsoft kondigt de beschikbaarheid aan van Microsoft BackOffice Server 4.5, de complete, geïntegreerde reeks van serverapplicaties die geoptimaliseerd is voor het Microsoft Windows NT Server-besturingssysteem. Microsoft BackOffice Server 4.5 vereenvoudigt de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van krachtige oplossingen voor regionale vestigingen, afdelingen en middelgrote organisaties. Microsoft annonceert tevens de Team Productivity Upgrade for BackOffice Server 4.5, dat Microsoft Office 2000 voorziet van functies waarmee teams efficiënter kunnen werken. Hiermee is het mogelijk om een beveiligde en gestructureerde werkomgeving te creëren, waarbinnen leden van het team gezamenlijk aan documenten kunnen werken, kalenders en contactadressen bekijken en gegevens analyseren. Deze nieuwe uitbreiding voor Backoffice, die momenteel wordt ontwikkeld, zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar verschijnen.

"Onze klanten vragen ons om het implementatieproces van oplossingen die zijn gebaseerd op Office 2000 en het BackOffice-platform, te vereenvoudigen," vertelt Rich Tong, Vice President of Marketing voor de Business Productivity Group bij Microsoft. "BackOffice 4.5 maakt de taak van IT-professionals en ontwikkelaars aanzienlijk eenvoudiger, doordat er niet meer gegist hoeft te worden naar de instellingen bij de configuratie en het beheer van een afdelingsserver. Met de Team Productivity Upgrade maken we de implementatie eenvoudiger van team-georiënteerde oplossingen voor kennisbeheer die gebaseerd zijn op Microsoft Office 2000 en BackOffice-componenten, waaronder Microsoft SQL Server en Exchange Server."

Met de Team Productivity Update voor BackOffice Server 4.5 kunnen teams het volgende doen:


* Een gecentraliseerde werkomgeving creëren - Niet-technische eindgebruikers met de juiste rechten kunnen op eenvoudige wijze een Team Workspace - een centrale locatie voor het uitwisselen van teaminformatie - creëren. Het gaat daarbij om een uitbreiding op de desktop van teamleden die werken met Outlook 2000 of Internet Explorer 5. Via een eenvoudige Wizard kunnen gebruikers een projectnaam toekennen, leden aan het team toevoegen en specificeren welke applicaties beschikbaar zijn vanuit de werkomgeving. Daarbij is geen speciale programmeerkennis of ervaring met beveiligingsinstellingen of bestandsstructuren nodig.
* Direct aan de slag met kant-en-klare team-applicaties - Teamleiders of projectmanagers kunnen kiezen uit verschillende kant-en-klare applicaties, die bij de update worden meegeleverd. Het gaat daarbij onder andere om teamdocumenten op basis van Office 2000 Server Extensions, op Exchange Server gebaseerde applicaties voor onderlinge samenwerking, zoals een teamagenda, teamcontactadressen en discussies, en een template waarmee een op SQL Server gebaseerde applicatie gebouwd kan worden voor het bijhouden van lopende zaken.

* De werkomgeving uitbreiden met bedrijfseigen of door derden ontwikkelde applicaties - De update bevat tevens een raamwerk voor het integreren van additionele applicaties in de teamwerkomgeving. Ontwikkelaars, softwareleveranciers en solution providers kunnen aangeven hoe hun applicatie gepresenteerd, samengevat, geraadpleegd en offline gebracht kan worden binnen de werkomgeving van het team. Oplossingen die dit raamwerk ondersteunen, verschijnen binnen de Team Workspace Wizard zodat eindgebruikers deze kunnen selecteren als onderdeel van hun specifieke werkomgeving.

Omdat de Team Productivity Update een onderdeel is van BackOffice Server
4.5, kunnen ICT-managers BackOffice Server gebruiken om de kernomgeving voor teams of afdelingsservers te definiëren. De update zorgt tevens voor de installatie van additionele componenten, zoals Office Server Extensions bovenop BackOffice Server 4.5.

BackOffice Server 4.5 vereenvoudigt installatie, beheer en ontwikkeling BackOffice Server 4.5 beschikt over nieuwe eigenschappen waarmee de installatie en het beheer van communicatie- en applicatieservers voor regionale vestigingen en afdelingen aanzienlijk wordt vereenvoudigd. Een scenario-gedreven installatie van een server voor een regionale vestiging en een hulpmiddel voor het installeren van meerdere gelijke servers zorgen ervoor dat het eenvoudig wordt om een standaardconfiguratie voor bijvoorbeeld een op afstand geplaatste server te creëren. Deze configuratie kan vervolgens gekopieerd worden naar een groot aantal servers. BackOffice Server 4.5 voorziet in één geïntegreerde beheersomgeving voor alle componenten, die gebaseerd is op de Microsoft Management Console (MMC)
-technologie. Met behulp van de BackOffice Server intranet starter site en starter applicaties kan zeer snel een intranet worden opgezet door een kant-en-klare web-applicatieserver te installeren, tezamen met de zeven meegeleverde applicaties, zoals een bedrijfsdirectory, een evenementenkalender, een helpdesk en een onkostensysteem.

In BackOffice Server 4.5 zijn de nieuwste componenten en servicepacks van de BackOffice-familie geïntegreerd, inclusief Microsoft SQL Server 7.0 en Systems Management Server 2.0. BackOffice Server 4.5 bevat tevens nieuwe client-software, waaronder Outlook 2000 (hiervoor zijn client acces-licenties voor Exchange of BackOffice verseist), FrontPage 2000 (single user licentie), het Visual InterDev web-ontwikkelsysteem versie 6.0 (single user versie) en Seagate Info 6.0 (5 user-licentie).

Licenties
BackOffice Server 4.5 helpt de administratiekosten voor licenties te verlagen, dankzij één licentie voor de server-componenten en één client acces-licentie. De BackOffice Server-reeks en de client acces-licentie vormen een eenvoudige en rendabele wijze om de BackOffice-reeks van serverproducten aan te schaffen en te gebruiken.
Klanten kunnen tijdens de installatie de volgende componenten van de BackOffice-familie installeren: Windows NT Server 4.0 inclusief het Windows NT Option Pack, Microsoft Exchange Server 5.5, Microsoft Proxy Server 2.0, Microsoft SNA Server 4.0, Microsoft SQL Server 7.0, Microsoft Site Server
3.0 en Microsoft Systems Management Server 2.0.

De BackOffice client access-licentie helpt de administratiekosten voor licenties te verlagen door te voorzien in één licentie voor de toegang tot alle componenten van BackOffice Server 4.5, ongeacht of deze worden gebruikt als onderdeel van BackOffice Server 4.5 of als los aangeschafte componenten.

Meer informatie over de nieuwe mogelijkheden, de prijzen en de licenties zijn te vinden op de BackOffice Server website:
http://www.microsoft.com/backofficeserver/.

Microsoft
Sinds de oprichting in 1975 heeft Microsoft zich ten doel gesteld om voor de PC software te creëren die mensen waardevolle mogelijkheden biedt, zowel thuis als op het werk en op school. Microsoft's visie 'een computer op ieder bureau en in ieder huis', is nu geïntegreerd met Internet, hetgeen het bereik van de PC en haar gebruikers verruimt. Als 's werelds grootste softwareleverancier levert het bedrijf innovatieve producten die doorlopend worden afgestemd op de behoeften van de klant. Het productaanbod omvat besturingssystemen, server-applicaties, applicaties voor zakelijk en privé-gebruik en tools voor het ontwikkelen van bedrijfsbrede zakelijke en Internet-applicaties. Microsoft biedt tevens online diensten, geeft personal computerboeken uit en levert hardware, waaronder toetsenborden en muizen. De producten van Microsoft zijn geschikt voor vrijwel alle PC's, beschikbaar in meer dan dertig talen en worden in meer dan vijftig landen verkocht.

Deel: ' Microsoft introduceert BackOffice Server 4.5 '
Lees ook