Microsoft waarschuwt gebruikers voor mogelijke oplichting naar aanleiding van vermeend illegaal gebruik van Microsoft Office

Schiphol-Rijk, 4 januari 2000 - Microsoft is een poging tot oplichting op het spoor gekomen waarbij in naam van Microsoft betaling werd geëist voor vermeend illegaal gebruik van Microsoft Office. Het betreft het Kaj Munk College in Hoofddorp, die een e-mail heeft ontvangen met als (gefingeerde) afzender 'support@microsoft.com' en waarin wordt geclaimd dat 'Office 97 zonder geldig certificaat wordt gebruikt' en dat door betaling van f 250,- het benodigde certificaat kan worden aangevraagd. Microsoft gaat echter nooit op een dergelijke wijze te werk en verzoekt haar gebruikers aan dergelijke berichten geen opvolging te geven.

Microsoft heeft de Economische Controle Dienst (ECD) en haar juristen ingeschakeld om de herkomst van deze berichten te traceren. De Fraude-unit van de politie in Hoofddorp heeft de zaak nu in onderzoek.

Microsoft Benelux heeft eind 1999 een informatieve tv-campagne gehouden om de kennis over een juist gebruik van softwarelicenties te vergroten. De campagne richtte zich op het midden- en kleinbedrijf. Het accent van de campagne lag op het informeren van de doelgroep en niet op het wijzen op de kwalijke kanten en de mogelijke consequenties voor de gebruikers. Onderzoeken, uitgevoerd door onder meer het NIPO, tonen aan dat de meeste gebruikers van illegaal verkregen software wel begrijpen 'fout te zitten', maar niet precies weten hoe licenties werken en wat de procedures zijn voor het verwerven van licenties.

Naast het bieden van informatie wil Microsoft de gebruikers de helpende hand bieden bij de te volgen procedures die tot de juiste interpretatie en het gebruik van de softwarelicentie leiden. Voor informatie kunnen bedrijven, verkopers en individuele gebruikers terecht bij de Online Licensing Circle op de Microsoft-website - https://circles.msbenelux.com/ - waarbij direct antwoord wordt gegeven op vragen over het onderwerp. In het voorjaar van 2000 zal Microsoft een licentie-wizard introduceren die zal aangeven of u over de juiste licenties beschikt voor de producten die u gebruikt. (De licentie wizard is een web applicatie).

Microsoft
Microsoft (NASDAQ: MSFT) is opgericht in 1975 en is marktleider op het gebied van software voor privé- en zakelijk computergebruik. Het bedrijf levert een brede reeks aan producten en diensten die ontwikkeld zijn om mensen meer mogelijkheden te bieden tot een prettiger en gemakkelijker gebruik van de computer, ongeacht waar, wanneer en hoe zij dat willen.

Deel: ' Microsoft waarschuwt gebruikers voor oplichting '
Lees ook