_________
| De Duurzaamsite / Nieuws 1999 |

Middagcongres Duurzaam Ondernemen & Vastgoed

P E R S B E R I C H T
Het vorige jaarcongres over Het rendement van duurzaam vastgoed dat door DHV AIB werd georganiseerd, was een succes. Door de grote belangstelling voor duurzaam vastgoed heeft DHV AIB besloten om wederom een congres hieraan te wijden, ditmaal met het thema Duurzaam Ondernemen & Vastgoed. Het congres vindt plaats op woensdagmiddag 6 oktober 1999 in Golden Tulip Hotel Figi te Zeist.

Thema

Centraal staan de betekenis van duurzaam ondernemen voor het ontwikkelen en beheren van vastgoed en de laatste stand van zaken rondom duurzaam vastgoed. Veel organisaties houden zich namelijk bezig met duurzaam ondernemen. De stap naar duurzaam vastgoed is echter slechts door enkelen gezet, terwijl toch zowel de organisatie als het milieu hierbij gebaat zijn. Sprekers van Shell, Ahold, Achtgoed Wonen en Bouwen en de Rabobank vertellen hoe ze de vertaling hebben gemaakt van hun beleid rond duurzaam ondernemen naar duurzaam vastgoed.

Programma

Naast de uitgebreide inleiding van Dr. Ronald Jeurissen, onderzoeker en hoofddocent Bedrijfsethiek, European Institute for Business Ethics, Universiteit Nijenrode en de praktijkcases vindt er een discussie plaats tussen een makelaar, een vastgoedbelegger, een aannemer, een projectontwikkelaar en een beslisser van de Rijksgebouwendienst.
Zie hieronder voor het volledig programma.

Korting

Voor meer informatie of inschrijving kunt u contact opnemen met Kim Jones, telefoon (040) 297 48 70 of mailen: kjo@euroforum.nl. ___________________

Programma:

Duurzaam ondernemen & vastgoed
Een stap verder dan duurzaam vastgoed alleen DHV AIB presenteert een middagcongres op 6 oktober 1999 in Golden Tulip Hotel Figi (Zeist), waarin deze vragen centraal staan:
- Hoe als onderneming succesvol te blijven in de 21e eeuw?
- Wat betekent dit voor het ontwikkelen en beheren van vastgoed?
12.30 Ontvangst met luxe sandwiches en registratie
13.30 Welkomswoord door Marc van Leent, directeur DHV AIB Amersfoort

13.40 Introductie door de middagvoorzitter Prof.ir. Hans de Jonge, middagvoorzitter, hoogleraar vastgoedbeheer en ontwikkeling TU Delft en directie-voorzitter Brink Groep de rode draad: waar praten we over vanmiddag?
13.50 Duurzaam ondernemen
Dr. Ronald Jeurissen, onderzoeker en hoofddocent Bedrijfsethiek, European Institute for Business Ethics, Universiteit Nyenrode een visie op duurzaam ondernemen: de tripple-p bottom line om welke aspecten gaat het bij duurzaam ondernemen? welke kansen biedt duurzaam ondernemen? toegevoegde waarde voor bedrijf en maatschappij welke ruimte schept de overheid? duurzaam consumeren toekomstperspectief

14.10 Duurzaam ondernemen en vastgoed
Ir. John Bergs, strategisch adviseur duurzame ontwikkelingen DHV AIB BV van duurzaam bouwen naar duurzaam huisvesten een stap verder: duurzaam ondernemen in vastgoed wat betekent dit voor processen en projekten (ontwikkeling, ontwerp en beheer van vastgoed) wat is de toegevoegde waarde?

De markt aan het woord:


14.30 CASE RABOBANK: Duurzaamheid in de financiële sector Drs. Bouwe Taverne, Stafgroep Duurzame Ontwikkelingen, Rabobank Nederland visie op duurzaam ondernemen van Rabobank betekenis voor produkten, bedrijfsvoering en locale activiteiten duurzame bankgebouwen

14.50 CASE AHOLD: Environmental management Ahold David Rosenberg, director of Environmental Affairs, Royal Ahold Food Retail and Environment thinking in chains thinking about stores
15.10 Theepauze

15.40 Duurzame ontwikkelingen bij corporaties Mevr. Marga Duijnker, directeur Achtgoed Wonen en Vastgoed woningcorporatie als belangrijke partij in het maatschappelijke middenveld

16.00 CASE SHELL: Duurzame ontwikkeling bij Shell Research; ontwikkeling van een new technology centre
Ir. Frits Hermans, managing director, Shell Research & Technology Centre Amsterdam (SRTCA) wat betekent duurzaamheid voor Shell? welke rol spelen technologie en research hierbij? wat voor mogelijke consequenties heeft dit voor de manier waarop in de toekomst R&D wordt gedaan? wat betekent dit voor toekomstige huisvesting en ondersteuning van R&D? opzet van het beoogde new technology centre

16.20 CASE DHV: Duurzaam adviseren Ir. Hans Huis in t Veld, Voorzitter Raad van Bestuur DHV hoe gaat DHV zelf om met de beginselen van duurzaam ondernemen als bedrijf? hoe gaat DHV hiermee om als adviseur over de gebouwde omgeving?
16.40 Gelegenheid tot het stellen van vragen
16.50 De visie van aan tafel met 5 deskundigen: Drs. Gar Hendriks, directeur Multi Vastgoed J. Rodenburg, directeur De Keizer Makelaars Groep Ing. Jan van Gelderen, alg. directeur Aanneming Mij J.P. Van Eesteren BV
Ir. Willem Pullen, directeur Vastgoed en Beleid, Rijksgebouwendienst
Een deskundige vastgoed-belegger

17.30 Borrel met dinerbuffet: dé gelegenheid om na te praten
20.00 Einde programma

Organisatie:

Het congres zal plaatsvinden op woensdag 6 oktober in Golden Tulip Hotel Figi te Zeist. Deelnamekosten ad fl. 995,-- (excl. BTW) per persoon. Facturering en deelnamebevestiging geschiedt door Euroforum.

Dit middagcongres is bestemd voor:

Bestuurders, directeuren, managers en adviseurs met belangstelling voor de maatschappelijke, commerciële en kwalitatieve aspecten van vastgoed- en gebiedsontwikkeling (zoals: kantoorgebruikers, vastgoed-beleggers, banken en verzekeraars, gemeenten, projectontwikkelaars, makelaars, adviesbureaus) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Euroforum Conference Services, Kim Jones, telefoon 040 - 297 48 70 of e-mail: kjo@euroforum.nl

_____
menu | dDH

Deel: ' Middagcongres Duurzaam Ondernemen & Vastgoed '
Lees ook