MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

06-03-2003
Midden- en kleinbedrijf bundelt krachten in Energiecentrum

MKB-Nederland en Koninklijk Horeca Nederland hebben het Energiecentrum voor het midden- en kleinbedrijf gelanceerd. Met het Energiecentrum willen beide organisaties in drie jaar tijd een energiebesparing van ruim 5% bereiken en 80% van het mkb bekend maken met duurzame energie. De Stichting Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

Het Energiecentrum is de landelijke vraagbaak voor branche-organisaties en ondernemersverenigingen in het mkb, die gezamenlijk zon 200.000 bedrijven vertegenwoordigen. Het Energiecentrum levert ondernemers concrete producten en diensten, die aansluiten bij de specifieke behoeften van het mkb op energiegebied. Door de bundeling van activiteiten wordt antwoord gegeven op de energievraagstukken die in de verschillende branches leven.

Het Energiecentrum kan op bedrijfsniveau de registratie van het energieverbruik verbeteren. Hierdoor raken ondernemers beter bekend met hun energieverbruik en besparingsmogelijkheden en kunnen zij gerichter energie inkopen.
Ondernemers kunnen op deze manier aanzienlijke besparingen op energiekosten realiseren. Het Energiecentrum gaat hierbij uit van een reductie van het energieverbruik van 5% in drie jaar. Gezien de kenmerken van het mkb, een grote groep bedrijven met een over het algemeen beperkte energie-intensiteit, is deze doelstelling bijzonder ambitieus.

Ondernemers verdiepen zich pas in een energievraagstuk als zij bijvoorbeeld een verbouwing hebben of voor de aanschaf van nieuwe apparatuur staan. Op dat moment gaat de ondernemer op zoek naar informatie, die momenteel slecht toegankelijk en ingewikkeld is en onvoldoende aansluit bij de specifieke situatie van de onderneming. Het Energiecentrum biedt ondernemers technische informatie in de vorm van praktische en op maat gesneden oplossingen. Tevens krijgt de ondernemer er advies over subsidies en fiscale regelingen.

Daarnaast is het de bedoeling dat steeds meer ondernemers duurzame energie gaan inkopen. In 2006 moet volgens het Energiecentrum 80% van de ondernemers in het mkb bekend zijn met duurzame energie. Een standaard energiecontract van het Energiecentrum kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Het Bureau van het Energiecentrum is gevestigd in Houten en wordt aangestuurd door de heer M. Kloet. Het Bestuur van het Energiecentrum wordt gevormd door een zevental vertegenwoordigers van branche-organisaties in het midden- en kleinbedrijf en MKB-Nederland.

Informatie: H. de Groot

Deel: ' Midden- en kleinbedrijf bundelt krachten in Energiecentrum '
Lees ook