Wageningen Universiteit

Tangocrisis 1: De'Vuile Oorlog'

Lezing Mies Bouhuys (schrijfster en mensenrechtenactivist)

De Mantel der Vergetelheid

Toelichting: Argentinie hangt in de wurggreep van de ernstigste economische crisis ooit. Dat dit een land overkomt dat zo veelbelovend was en een perfecte danspartner leek voor investeerders, schijnt bijna onmogelijk. Argentinie hoorde in de jaren vijftig tot de rijkste landen van de wereld - zo beschikte Buenos Aires eerder dan New York over een metronetwerk. Interne spanningen mondden echter uit in een staatsgreep, die in de periode van 1976 tot 1983 de militairen aan de macht bracht. Dit militaire regime beperkte de vrijheid en schond mensenrechten. De verdwijning van 30.000 mensen maakte deze periode tot de donkerste uit de Latijns-Amerikaanse geschiedenis. Toen Argentinie terugkeerde naar democratie stapte het met redelijk gemak heen over haar wandaden. Hoewel het land in de pas liep het internationale monetaire beleid, bleven zware economische stormen niet uit, met `dollarisatie', oplopende schulden en uiteindelijk ineenstorting van de economie tot gevolg. Aan de hand van het spanningsveld tussen ontwikkeling en democratie wil Studium Generale samen met Educatief Centrum hotel De Wereld de volgende vragen belichten in de lezingenserie 'De Tangocrisis: Ontwikkeling en Democratie in Argentinie'. Hoe kunnen we de huidige economische crisis begrijpen? Wat heeft het verleden van Argentinie te maken met de oorzaken en gevolgen van de ontstane situatie? Hoe staat de vanzelfsprekendheid van economische vooruitgang tegenover vraagstukken van sociale stabiliteit en legitimiteit in een democratie als Argentinie? En welke betekenis heeft de situatie in Argentinie voor de andere Latijns-Amerikaanse landen?

In de eerste lezing zal Mies Bouhuys (schrijfster en mensenrechtenactivist) spreken over de vuile oorlog in Argentinie. Hierbij staat de samenhang centraal tussen straffeloosheid, rechtvaardigheid en sociale stabiliteit. Zij gaat in op wat er gebeurd is binnen de `civil society' rond vraagstukken van recht en justitie na de dictatuur, wat hierin ontbreekt en welke rol dit heeft gespeeld heeft in het afglijden naar de huidige crisis. De toegang is vrij.

Datum: 04/06/2002
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Wereld (gebouw 366), Capitulatiezaal, 5 Meiplein 1, Wageningen Contactpersoon: Studium Generale, Angela Lewis, tel. 0317-482028, e-mail angela.lewis@sg.osa.wau.nl
Nadere informatie: https://www.wau.nl/sg

Deel: ' Mies Bouhuys over de 'Vuile Oorlog' in Argentinie '
Lees ook