NATIONALE POSTCODE LOTERIJ

Mies Bouwman overhandigt cheque van 100.000 gulden

KRO-Netwerk met kinderreportage winnaar Postcode Loterij Award

Mies Bouwman overhandigt cheque van 100.000 gulden aan Fons de Poel

Amsterdam, 20 september 1999
Gisteravond is tijdens het Nationaal Omroep Gala in Aalsmeer de winnaar van de Postcode Loterij Award bekendgemaakt. De Postcode Loterij Award is een nieuwe vakprijs, die wordt uitgereikt aan de programmamaker die het afgelopen televisieseizoen de beste reportage op het gebied van kinderrechten heeft gemaakt. KRO-Netwerk werd door een speciale jury, onder leiding van Aad van den Heuvel, als winnaar aangewezen met de reportage .Kinderen staan op.. Namens de jury overhandigde Mies Bouwman een cheque t.w.v. f 100.000,= aan Fons de Poel, de maker van de winnende kinderreportage. Fons de Poel vertelde het aanwezige publiek dat hij erg trots was om de prijs namens zijn team in ontvangst te nemen, en dankte met name de vier kinderen die een hoofdrol in de reportage hebben vervuld. Aan de Postcode Loterij Award is een bedrag van f 100.000,= verbonden, dat ter beschikking wordt gesteld door de Nationale Postcode Loterij. Met dit geld wordt de winnende programmamaker in de gelegenheid gesteld om een documentaire te maken over één van de terreinen waar de goede-doelen-loterij gelden voor werft.

De winnende kinderreportage
De jury, bestaande uit Aad van den Heuvel, Mies Bouwman, Jan Douwe Kroeske, Burny Bos en Simon Jelsma heeft .Kinderen die opstaan. gekozen als winnende reportage over kinderrechten. De jury roemde de reportage vanwege het feit dat de gefilmde kinderen zelf voor het voetlicht traden. 'Men ziet niet alleen wanhoop, maar ook moed en kracht van de kinderen zelf' aldus het juryrapport. De twee andere genomineerde reportages waren .Als ratten in riolen. van de EO en .Stop de kinderhandel. van de TROS.

De Postcode Loterij Award
Door het instellen van een nieuwe vakprijs wil de Nationale Postcode Loterij dit jaar speciale aandacht vragen voor het Verdrag voor de Rechten van het Kind, dat op 20 november tien jaar bestaat.De Postcode Loterij steunt al tien jaar verschillende gerenommeerde goede-doelen-organisaties op het gebied van natuur, milieu, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. Zestig procent van de bruto-opbrengst van de Nationale Postcode Loterij is bestemd voor het goede doel. Voor 1998 betekende dit een recordbedrag van 322 miljoen gulden. Naast financiële ondersteuning aan goede doelen, vindt de Postcode Loterij het minstens zo belangrijk om, vooral op televisie, te communiceren over het onmisbare werk van de begunstigde goede-doelen-organisaties. Door het in het leven roepen van een speciale vakprijs, wil de Postcode Loterij stimuleren dat zoveel mogelijk Nederlandse televisieprogramma.s daar aandacht aan besteden.

Deel: ' Mies Bouwman overhandigt cheque van 100.000 gulden '
Lees ook