Ingezonden persbericht

Met een CodiCard op zak kan veel onnodig lijden voorkomen worden

Mijn Laatste Wil .........1e Testamentaire Dienstverlening On-Line

DE HEEN, 20050923 -- Iedereen heeft het recht om te kiezen voor een menswaardig einde. www.mijnlaatstewil.nl is de 1e Testamentaire Dienstverlening On-Line. Het biedt iedereen de gelegenheid een bewuste keuze om 'dat laatste moment' te regelen zoals men dat zelf wil in geval ziekte of bij een ernstig ongeval. Op de CodiCard (in creditcard formaat)staan de instructies voor de behandelend(e) arts(en)vermeld.


Het is zo belangrijk om voorbereid door het leven te gaan.

We hebben het er eigenlijk liever niet over maar het is zo goed om er het wel te regelen. Je leven gaat daarna gewoon door en veranderingen in de toekomst kunnen probleemloos aangepast worden.

"Via deze site kan men ook 3 bladen met wettelijke vormen, waaronder de wilsverklaring, downloaden, invullen en laten registreren.

Men kan daar 'de laatste wil' in regelen tot in detail met voor- en afkeuringen.

De volledig ingevulde bladen met persoonlijke en zakelijk informatie maakt het de nabestaande(n) mogelijk met 1 simpele handeling alle belanghebbende per E-mail te informeren omtrend een overlijden en men wordt tevens verzocht alle relevante voorzorgsmaatregelen te treffen.

Ook abonnementen en lidmaatschappen kunnen hiermee per direct worden opgezegd.

De zoektocht naar polissen en andere waardevolle dokumenten behoort ook tot het verleden, immers, alles staat beschreven in....Mijn Laatste Wil....

Deel: ' Mijn Laatste Wil - eerste testamentaire dienstverlening online '
Lees ook