Euronext deelt mee - 12/03/2003

Miko N.V. - Bijkomende opneming

Gewone aandelen
ISIN code: BE0003731453
SRW code: 3731.45
Stock code: MIKO

OPNEMING vanaf 13-03-2003 (In aansluiting op het bericht verschenen in de Koerslijst van 24-09-1998)

Op Dubbele Fixingmarkt - groep A5 Ø 687.000 bestaande gewone aandelen, cp 5 agh., die deel uitmaakten van de « lock-up ».
Ø 5.200 bestaande gewone aandelen, cp 5 agh., voortkomend uit het openbaar bod tot inschrijving voorbehouden aan het personeel en volgend op het einde van de lock-up in september 2000.

Bijgevolg zal vanaf 13-03-2003:
- het aantal opgenomen aandelen op de Eerste Markt van Euronext Brussels van 549.800 naar 1.242.000 gewone aandelen gebracht worden.

Bron: Euronext Brussels
Provider: Euronext Brussels

Zoekwoorden:

Deel: ' Miko N.V. - Bijkomende opneming '
Lees ook