Landbouwuniversiteit Wageningen


*wo 24-03-99 MILIEU-ECONOOM KNETSCH PLEIT VOOR GEDRAGSECONOMIE


tijd 16:00 uur

plaats Leeuwenborch, Hollandseweg 1, Wageningen
onderwerp lezing door prof.dr. Jack L. Knetsch (Simon Fraser University, British Colombia, Canada)

titel Behavioural Economics: Implications for Analysis and Weighing of Environmental Values

informatie Mansholt Institute, Annemiek Barnouw, tel. 0317-484126 internet https://www.sls.wau.nl/MansholtInstitute/agenda.html#Lecture

Economen zien de mens in eerste plaats als een homo economicus, die met beperkte middelen een optimaal bestedingspatroon zoekt. Volgens professor Jack Knetsch is dat niet erg logisch om economische problemen alleen aan de hand van economische waarden te analyseren. Al jaren is bekend dat beslissingen van consumenten niet alleen afhankelijk zijn van geld en nutsmaximalisatie, maar dat ook allerlei gedragspsychologische factoren een rol spelen. Zo zijn de voorkeuren van consumenten niet constant, maar wisselen ze sterk, afhankelijk van groepsprocessen en trends. Door gedragspsychologie in de economische analyses (en in het bijzonder milieueconomische analyses) te betrekken worden de analyses realistischer.

Zoekwoorden:

Deel: ' Milieu-econoom Knetsch pleit voor gedragseconomie '
Lees ook