Gemeente Nijmegen


Milieu-enquête onder 3000 Nijmegenaren

In de maanden oktober, november en december houdt de gemeente Nijmegen voor de derde keer een milieu-enquête onder de Nijmeegse bevolking. De gemeente wil graag weten wat de bewoners vinden van het milieu, de kwaliteit van hun leefomgeving, de maatregelen die de gemeente heeft genomen en hoe men denkt over eventuele aanvullende maatregelen.

Daarnaast wordt het milieugedrag van de Nijmegenaren zelf onderzocht. Bijvoorbeeld hoe gaan Nijmegenaren om met afval en wat doen ze aan water- en energiebesparing? Het onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeentelijke onderzoeksafdeling. Vanaf 11 oktober gaan enquêteurs op pad om bij ruim 3000 Nijmegenaren een interview af te nemen. Gemiddeld duurt een interview ongeveer 40 minuten. Deelnemers aan het onderzoek ontvangen een kleine attentie.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek zijn in het voorjaar beschikbaar. Deze moeten niet alleen een beeld geven van de situatie in Nijmegen op dit moment. Door vergelijking met de resultaten van de milieu-enquêtes in 1990 en 1994 hoopt de gemeente ook bepaalde ontwikkelingen te kunnen volgen.
De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke onderbouwing voor de ontwikkeling van milieubeleid en worden gebruikt bij het opstellen van wijkperspectiefplannen.

Deel: ' Milieu-enquête onder 3000 Nijmegenaren '
Lees ook