Provincie Noord-Holland

Milieu-estafette Noord-Holland: voorlopig 499 (ernstige) overtredingen vastgesteld
Haarlem, 28 maart 2003 - In Noord-Holland zijn 26 en 27 maart tijdens een 24-uurs milieu-estafette voorlopig 499 (ernstige) overtredingen van o.a. milieu-, water- en natuurwetten vastgesteld. Circa 70% van alle gesignaleerde overtredingen is nu gecheckt en verwerkt. De definitieve resultaten van de milieu-estafette zullen over enige weken bekend zijn.

De milieu-estafette is in Noord-Holland gezamenlijk uitgevoerd door 25 overheidsinstanties o.a. provincie, water- en hoogheemraadschappen, gemeenten, rijksdiensten, politie, openbaar ministerie en natuurbeheerders. De betrokken overheden in Noord-Holland hebben op veel plaatsen onaangekondigd zon 135 verschillende controle-acties uitgevoerd in bedrijven, op het water en in het landelijk gebied. Hierbij waren in totaal 336 handhavers actief in 2580 werkuren.

Naast Noord-Holland vond vrijwel gelijktijdig de milieu-estafette plaats in acht andere provincies: Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Flevoland, Drenthe en Groningen. Hierbij waren in totaal ruim 1.000 handhavers betrokken. Qua schaal-grootte en samenwerking tussen overheden is de milieu-estafette een unicum voor Nederland.

Van de 499 overtredingen totnutoe in Noord-Holland zijn er qua type wetgeving:

* 22 rood: ruimtelijke ordening, o.a. illegaal geplaatste bouwsels en caravans en andere overtredingen bestemmingsplan,


* 36 groen: o.a. natuurbeschermingswet, flora- en faunawet,
* 18 blauw: o.a. illegale lozingen en verontreiniging oppervlaktewater

* 423 grijs: wet milieubeheer, bodemsanering, opslag en transport gevaarlijke stoffen en zwerfvuil. Tijdens de controles in Noord-Holland is o.a. sterk gelet op zwerfafval in stedelijk gebied en natuurgebieden.

De milieu-estafette is ingebed in het regulier milieutoezicht en
-handhaving door de betrokken overheden in Noord-Holland.
Inlichtingen: Elly Klut, bureau Bodemsanering, tel. (023) 514 40 83. Krijn van Rijn 28-3-2003 12:20:00

Deel: ' Milieu-estafette Noord-Holland voorlopig 499 overtredingen '
Lees ook