CBS Persbericht


Datum: 13-07-99

Milieu-investeringen in 1998 bijna 1,1 miljard gulden

Bedrijven in de nijverheid (excl. bouwnijverheid) hebben in 1998 bijna 1,1 miljard gulden geïnvesteerd om het milieu te beschermen. De milieu-investeringen liggen hiermee op een lager niveau dan in het topjaar 1997, zo blijkt uit voorlopige gegevens van het CBS. Het grootste gedeelte van de milieu-investeringen in 1998 is besteed aan bestrijding van luchtverontreiniging.
Uit de cijfers van het CBS blijkt verder dat de chemische industrie in 1998 de grootste investeerder in het milieu is. Andere grote investeerders zijn de basismetaal- en de aardolie-industrie.

Investeringsbedrag boven miljard

Na de investeringspiek in 1997 van 1,7 miljard gulden, liggen de milieu-investeringen in 1998 weliswaar lager maar nog steeds ruim boven de 1 miljard gulden. Sinds 1993 lag alleen 1995 iets onder dit niveau. In de laatste 6 jaar heeft de nijverheid (excl. bouwnijverheid) in totaal voor 7,5 miljard gulden in het milieu geïnvesteerd.

Meeste investeringen voor kwaliteit van lucht

In 1998 is 585 miljoen gulden uitgegeven aan investeringen ter bestrijding van luchtverontreiniging. Dat is meer dan de helft van het totale investeringsbedrag. De uitgaven voor een betere waterkwaliteit zijn in 1998 met 215 miljoen gulden ongeveer gelijk gebleven aan die in 1997. Ter bestrijding van bodemverontreiniging is 140 miljoen gulden uitgegeven. Aan bestrijding van verontreiniging door afval, bescherming van natuur en landschap en het beperken van geluidshinder is in 1998 bijna 150 miljoen gulden uitgegeven. In 1997 was dit 342 miljoen gulden.

Chemische industrie investeert het meest

De chemische industrie is in 1998 met bijna 350 miljoen gulden de grootste investeerder in het milieu. De basismetaalindustrie investeerde 230 miljoen gulden. In 1997 was de aardolie-industrie koploper met 809 miljoen gulden. Van de totale investeringen in de industrie is in 1998 bijna 5% aan het milieu besteed. In 1997 was dit ruim 6,5%.

Technische toelichting

Het CBS verkrijgt zijn cijfers door een schriftelijke enquête onder bedrijven in de nijverheid (exclusief de bouwnijverheid) met 5 of meer werkzame personen. Tot en met 1991 werden alleen bedrijven met 20 of meer werkzame personen geënquêteerd. De gegevens in de tabel (tijdreeks vanaf 1985) betreffen daarom alleen gegevens voor bedrijven met 20 of meer werkzame personen. Gemiddeld wordt 2 à 3% van de totale milieu-investeringen gedaan door de kleine bedrijven met 5 tot 20 werkzame personen.

Deel: ' Milieu-investeringen in 1998 bijna 1,1 miljard gulden '
Lees ook