Dienst Binnenstad AmsterdamMilieu-overtredingen strenger aangepakt

Beleidsnotitie milieuhandhaving

Het Dagelijks Bestuur is op 18 juni jl. op voordracht van voorzitter Anne Lize E.C. van der Stoel akkoord gegaan met de beleidsnotitie Milieuhandhaving van de Milieudienst. Grootste kanttekening hierbij is echter wel dat Van der Stoel niet geneigd is tot gedogen en vaker opdracht gaat geven tot handhaving.

Gedogen wordt uitzondering

In het beleidsstuk van de Milieudienst wordt reeds een grote slag gemaakt in het strenger aanpakken van overtredingen van milieuregelgeving. Gedogen wordt hiermee gemeentebreed een uitzondering.

De portefeuillehouder Milieu van het stadsdeel Amsterdam-Centrum is van mening dat gedogen nog onwenselijker is dan in de beleidsnotitie is verwoord en kondigt aan daarom zelf geobjectiveerde criteria voor het gedoogbeleid te ontwikkelen. Deze criteria zullen resulteren in minder waarschuwen en gedogen en juist meer handhaven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Milieu-overtredingen strenger aangepakt in Amsterdam '
Lees ook