Milieudefensie


Persbericht

Regering moet discussie over Betuwelijn voeren Torentje Kok geblokkeerd met spoorbielzen

Amsterdam, 24 februari 2000, 14.15 uur -- Vanmiddag om 14.00 uur zijn leden van Milieudefensie en bewonersgroepen die actief zijn rond de Betuwelijn begonnen de toegang tot het torentje van premier Kok tijdelijk met spoorbielzen te blokkeren. Zij protesteren daarmee tegen de gesloten opstelling van de regering bij de besluitvorming over de Betuwelijn en het uitstellen van een kamerdebat over de omstreden goederenlijn. Elke biels die bij de actie wordt gebruikt, symboliseert een argument tegen de aanleg.

In oktober 1999 heeft minister Netelenbos met de Tweede Kamer afgesproken dat de besluitvorming rond het afblazen van de Noordtak van de Betuwelijn in februari 2000 opnieuw in de Kamer zou worden bediscussieerd. Dit kamerdebat is eind februari nog steeds niet geagendeerd. De regering ontloopt daarmee de publieke discussie over de Betuwelijn, terwijl de argumenten tegen dit ingrijpende project zich opstapelen, vinden de organisaties.

Stapel argumenten
Vorig jaar liet premier Kok weten "geen behoefte te hebben om bij iedere biels voor de Betuwelijn een maatschappelijke discussie te moeten voeren". Milieudefensie en de bewonersgroepen laten met hun actie letterlijk zien dat de argumenten tegen de Betuwelijn zich opstapelen en dat maatschappelijke discussie juist hard nodig is. Voor de ingang van het torentje van premier Kok in Den Haag bouwen zij daarom een toren van spoorbielsen, met aan iedere biels een argument tegen de aanleg van de Betuwelijn. In een brief aan premier Kok roepen de organisaties het kabinet op zijn gesloten houding te laten varen en niet alleen de Noordtak maar de hele Betuwelijn af te blazen. Zij noemen het onverstandig de aanleg van grootschalige infrastructuur door te zetten op basis van verouderde argumenten. Het lijkt erop, vinden de actievoerders, dat het kabinet last heeft van een 'mentale blokkade' en probeert het project als voldongen feit te presenteren. In hun brief wijzen de organisaties Kok op een aantal nieuwe argumenten tegen de Betuwelijn: herberekeningen van het RIVM tonen aan dat de Betuwelijn een negatief milieurendement heeft, de IJzeren Rijn wordt tòch in gebruik genomen, de binnenvaart ontwikkelt zich stormachtig, het schrappen van de Noordtak heeft negatieve gevolgen voor de rentabiliteit van de hoofdtak en de aangekondigde private financiering komt niet van de grond.

Groene Grens
De actie van Milieudefensie wordt ondersteund door Comité 'Laat de Betuwelijn varen', RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking), Netwerk Noordtak, Overleg Zuidtak Betuweroute en Bund (Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland). Vertegenwoordigers van deze organisaties zijn bij de actie aanwezig. De samenwerkende organisaties roepen de overheid op de Groene Grens te trekken.
Aanleg van de Betuwelijn leidt tot grote schade aan landschap en leefmilieu. Om dit dure en ingrijpende project puur uit prestige- overwegingen door te zetten, is onverantwoordelijk.

###

Deel: ' Milieu 'Regering moet discussie over Betuwelijn voeren' '
Lees ook