Bedrijfschap Horeca en Catering

Zoetermeer, 22 maart 2000
Persbericht P-07 , afd. Communicatie, tel. (079) 368 07 19
Werkboek ook bedrijfseconomisch interessant
Milieu-wijzer vertaalt wetgeving naar horecapraktijk
Voldoen aan wettelijke milieuverplichtingen zoals de AMvB Horeca en het Convenant Verpakkingen II én bedrijfseconomische voordelen behalen. Met dat doel heeft het bedrijfschap Horeca en Catering de Milieu-wijzer samengesteld. De wijzer legt stap voor stap en thema voor thema uit hoe horeca-ondernemingen aan de wettelijke milieuverplichtingen kunnen voldoen en hoe zij, vaak met simpele maatregelen, hun kosten kunnen verlagen. De Milieu-wijzer, die gepresenteerd is tijdens de afgelopen BBB, is vanaf eind maart beschikbaar.

De Milieu-wijzer is opgebouwd uit losse bouwstenen die samen lijn brengen in de milieuacties van het horecabedrijf. Aan bod komen onder meer de thema's energie, waterverbruik, afvalscheiding, geluid en milieuzorg. Per thema bepaalt de ondernemer wat hij in zijn eigen bedrijf moet doen en welke maatregelen hij daarvoor kan nemen. Per maatregel zijn de kosten overzichtelijk aangegeven, de opbrengsten en een verwijzing naar meer informatie. Bedrijven kunnen daardoor in eigen tempo en daar waar nodig de bedrijfsvoering milieuvriendelijker maken. Nuttige tips, duidelijke voorbeelden en overzichtelijke schema's maken dat iedereen direct met het werkboek aan de slag kan. De Milieu-wijzer biedt dan ook ieder horecabedrijf, van groot tot klein, een milieubeleid op maat.

De Milieu-wijzer is in opdracht van het bedrijfschap Horeca en Catering samengesteld door BECO Milieumanagement & Advies in Rotterdam en Bisschop & Partners Adviesburo Energie en Milieu in Utrecht. Bij de totstandkoming van de wijzer maakten zij onder andere gebruik van de milieu-doorlichtingen die zij vorig jaar bij meer dan honderd verschillende horecabedrijven uitvoerden en de bevindingen van diverse gemeenten.

De Milieu-wijzer kost f 75,-; horecabedrijven krijgen een korting van f 25,- en betalen dus f 50,-. De wijzer kan worden aangevraagd bij het Bedrijfschap, telefoon (079) 368 07 07

On line bestellen: klik hier
ofhier als u bent ingeschreven bij het Bedrijfschap.

Deel: ' Milieu-wijzer vertaalt wetgeving naar horecapraktijk '
Lees ook