Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 19 JANUARI 1999

Milieubeleidsovereenkomst afgedankte voertuigen

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Theo KELCHTERMANS de Milieubeleidsovereenkomst Afgedankte Voertuigen definitief goedgekeurd. Over het ontwerp was gunstig advies uitgebracht door de SERV en de MiNa-raad, die wel nog een aantal opmerkingen geformuleerd hadden. Deze opmerkingen werden in de definitieve versie van de Milieubeleidsovereenkomst verwerkt.

Overeenkomstig de bepalingen van het Decreet betreffende de Milieubeleidsovereenkomsten wordt de overeenkomst nu aan het Vlaams Parlement overgemaakt. Het Parlement kan de Milieubeleidsovereenkomst aanvaarden of verwerpen.

Deze Milieubeleidsovereenkomst zal uitvoering geven aan de aanvaardingsplicht voor voertuigwrakken die in het Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer, het VLAREA, is ingeschreven. Deze aanvaardingsplicht wordt op 1/7/1999 van kracht. Ook de Milieubeleidsovereenkomst zal dan in werking treden en gedurende vijf jaar gelden.

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be

Deel: ' Milieubeleidsovereenkomst afgedankte voertuigen Vlaanderen '
Lees ook