Stichting Natuur en Milieu


PERSBERICHT

Utrecht, 21 juni 1999

Milieubeoordeling landbouwgif blijft ernstig in gebreke

De toelating van een bestrijdingsmiddel wordt op gezette tijden opnieuw beoordeeld door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB). Daarbij hoort voor het eerst ook een verplichte toetsing aan milieucriteria. Stichting Natuur en Milieu maakt vandaag bekend dat het CTB hierbij ernstig in gebreke blijft. Slechts achttien procent van de beoordelingen is volledig, dus inclusief toetsing aan alle milieucriteria. Het betekent dat er momenteel vele landbouwbestrijdingsmiddelen in gebruik zijn waarvan de gevolgen voor het milieu mogelijk zo groot zijn dat zij verboden zouden moeten worden.

Alle driehonderd landbouwbestrijdingsmiddelen in Nederland moeten sinds 1995 worden getoetst aan milieucriteria. Dat schrijft de Bestrijdingsmiddelenwet voor. Door onvolledige dossiers en gebrek aan capaciteit bij het CTB werd de toetsing indertijd al meteen uitgesteld naar de jaren 1998-2000. Eufemistisch heet deze uitsteloperatie de 'planningslijst'. Nu een deel van de data van de 'planningslijst' verstreken is, heeft Natuur en Milieu een evaluatie uitgevoerd van de beoordeling door het CTB.
Bij een steekproef van 33 bestrijdingsmiddelen die inmiddels beoordeeld hadden moeten zijn, bleken er slechts zes volledig en alle andere niet of gedeeltelijk te zijn beoordeeld. Soms waren dossiers nog steeds niet compleet. In andere gevallen wilde het CTB liever wachten op 'Europa' waar ook een milieubeoordeling uitgevoerd zou moeten worden (hetgeen overigens niet is gebeurd). In vrijwel alle gevallen zijn de bestrijdingsmiddelen wel opnieuw toegelaten. Dat gebeurde ook als de milieubeoordeling negatief uitviel. Dan wilde het CTB extra tijd voor overleg met de toelatingshouders (de zgn. 'hoorprocedure' of kreeg de fabrikant gelegenheid voor verder onderzoek. Slechts in één geval werd een middel verboden (het onkruidbestrijdingsmiddel diuron, schadelijk voor grond/drinkwater).

De feitelijke situatie in Nederland is en blijft dat vrijwel alle landbouwbestrijdingsmiddelen op de markt zijn, zonder getoetst te zijn aan milieuvoorwaarden.
Natuur en Milieu noemt dit onthutsend. Zij heeft de minister van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer gevraagd het CTB ertoe te bewegen om de beoordelingen volgens de 'planningslijst' volledig en strikt uit te voeren. Dit is ook hetgeen een vorige landbouwminister, Van Aartsen, de Tweede Kamer meermalen heeft beloofd. Deze belofte wordt dus niet nagekomen.
Het is de hoogste tijd dat er een onafhankelijke commissie wordt ingesteld die toezicht houdt op het functioneren van het CTB en daarover jaarlijks rapporteert.

Titel rapport
: Milieubeoordeling van bestrijdingsmiddelen wil nog maar niet lukken
-
Evaluatie van de zogenaamde 'planningslijst' van het CTB Auteur: Hans Muilerman
Uitgave: Stichting Natuur en Milieu, 1999
Prijs: f 15,75
Te bestellen bij MilieuBoek, Amsterdam, tel. 020-6244989, fax 020-6235203, info@milieuboek.nl

Deel: ' Milieubeoordeling landbouwgif blijft ernstig in gebreke '
Lees ook