GroenLinks Zuid-Holland


Milieubeweging niet welkom bij provinciale bijeenkomst milieuvergunningen

Woensdag besloot de milieucommissie van de provinciale staten van Zuid-Holland dat de milieubeweging niet welkom is bij een bijeenkomst over milieuvergunningen voor bedrijven. Tijdens deze bijeenkomst spreken de Statenleden met experts over het verbeteren van vergunningverlening en -handhaving. PS, D66, VVD en CDA, die samen een meerderheid hebben, willen daar echter geen experts van de milieubeweging bij hebben. GroenLinks milieuwoordvoerder Berend Potjer vind dit absurd: "De onderzoeksraad voor de veiligheid heeft duidelijk aangegeven dat het bedrijfsleven een loopje heeft genomen met de veiligheid en het milieu en dat de provincie daarin teveel is meegegaan. Nu spreken wij over de verbetering van de controle op dit soort bedrijven en dan is de milieubeweging niet welkom. Het bedrijfsleven wordt echter wel uitgenodigd. De milieubeweging speelt een belangrijke rol het aankaarten van misstanden bij vergunningverlening en -handhaving, zij horen gewoon aanwezig te zijn. Wij kunnen hun expertise goed gebruiken."

NOOT VOOR DE REDACTIE, niet voor publicatie:

Meer informatie is te verkrijgen bij

Berend Potjer, fractievertegenwoordiger GroenLinks Zuid-Holland M 06 24244772


Deel: ' Milieubeweging niet welkom bij provinciale bijeenkomst milieuvergunn.. '
Lees ook