Gemeente Laarbeek


Milieucontrole LPG-tankstations Milieucontrole LPG-tankstations

LAARBEEK - In de maand augustus zal de gemeente Laarbeek, gezamenlijk met de politie Gemert-Laarbeek, gerichte controles uitvoeren bij LPG-tankstations. Deze controles zijn onderdeel van een project waarbij alle LPG-tankstations gecontroleerd zullen worden.

Regionaal en repressief
Dit project wordt in de gehele regio Brabant-Zuidoost uitgevoerd. Deze controles worden uitgevoerd op basis van een regionaal draaiboek waarin een vastgestelde checklist is opgenomen. Deze regiobrede aanpak heeft als voordeel dat alle betrokken bedrijven op dezelfde wijze worden gecontroleerd. Het project zal een sterk repressief karakter hebben. Dit houdt in dat strafrechtelijk en zo nodig ook bestuursrechtelijk wordt opgetreden tegen bedrijven die zich niet aan de voorschriften houden. De aanleiding voor de repressieve aard van de controles zijn de eerdere gebeurtenissen in Volendam en Enschede, waarna landelijk de tendens is ontstaan dat handhaving van milieuwetgeving een hogere prioriteit moet krijgen.

Aandachtspunten
Tijdens de controles zal worden gekeken naar de logboeken, de installaties en voorzieningen van de LPG-tankstations. In het logboek dienen de voor het LPG-reservoir afgegeven certificaten te worden bewaard en dienen de bewijsstukken van de periodieke controles van de installatie te zijn opgenomen. Aandachtspunten voor de installatie en voorzieningen zijn onder andere de aanrijdbeveiligingen rondom de afleverzuilen en het vulpunt, het functioneren van de noodstopknoppen en de lekdichtheid van het bovengrondse leidingwerk. Tevens vindt er nog controle plaats op de overige milieuwetgeving.

Geen bekendmaking
De data waarop de handhavingactie zal worden uitgevoerd, zullen niet van tevoren aan de betreffende bedrijven bekendgemaakt worden. Daardoor zal datgene wat tijdens de controles wordt aangetroffen zoveel mogelijk overeenkomen met de dagelijkse bedrijfsvoering.

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Milieucontrole LPG-tankstations in Laarbeek '
Lees ook