Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO013
Datum: 12 januari 1999

Milieucontroles en incidenten in Maassluis.

Traditioneel is januari de maand om de balans op te maken van het afgelopen jaar. Ook voor de milieucontroleur van de gemeente Maassluis.

Veel inwoners van Maassluis hebben ook in 1998 een positieve houding gehad ten opzichte van de eigen woonomgeving. Hoewel de meeste inwoners van de gemeente geen rommel maken, of zelfs de rommel van anderen opruimen, zijn er helaas altijd een aantal mensen die het niet zo nauw nemen met de regelgeving op het gebied van afval en milieu. Het afgelopen jaar zijn bij de afdeling milieubeheer van de gemeente weer een behoorlijk aantal klachten gemeld op het gebied van vervuiling van de woonomgeving. In totaal zijn er in 1998 ongeveer 320 meldingen van vervuilende situaties bij de milieucontroleur binnengekomen, zo’n 50 minder als in 1997. De aard van de meldingen is heel divers: (grof) huisvuil op de verkeerde dag of zonder afspraak op straat, overlast van overmatig vogelvoeren, vervuiling van het wegdek door olie, groene afvalcontainers voor Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) die vol met restafval zitten, afval op galerijen, overvolle papier- of glascontainers, benzinestank uit de kelderruimte, en nog veel meer. De gemeentelijke milieucontroleur heeft veel tijd besteed aan het corrigeren van overtreders van de milieuregelgeving. Vaak is het voldoende om mensen de reden uit te leggen waarom iets wel mag of juist waarom niet. Een enkele keer is het noodzakelijk geweest een dringende waarschuwing te geven of zelfs een proces-verbaal van minimaal ƒ100,- uit te schrijven.

Waarom wordt er zoveel aandacht aan vervuiling gegeven? Het plaatsen van afval naast de afvalcontainer levert vaak een behoorlijke vervuiling op van de omgeving. Naast de overlast die dit geeft, betekent het ook extra werk voor de medewerkers van de reinigingsdienst en de plantsoenendienst. Gewoon huisvuil in de groene containers voor GFT- afval hoort natuurlijk niet. Dit restafval is immers niet geschikt voor de verwerking tot (herbruikbaar) compost. Het achteraf eruit halen van dit niet-composteerbare afval kost veel geld. Het buiten zetten van (grof) afval zonder eerst een afspraak te maken met de reinigingsdienst levert extra werk op en kost dus ook weer geld. Geld dat de inwoners van Maassluis zelf moeten opbrengen via de reinigingsheffing.
Als er beter met het milieu zou worden omgegaan levert dit natuurlijk een besparing in de kosten op. Een andere manier om de kosten laag te houden is het scheiden van afval. Afvalscheiding levert immers geld op. De verbranding van oud papier samen met het overige restafval bij de AVR kost veel meer dan het afvoeren van apart ingezameld oud papier dat kan worden hergebruikt. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor glas en oude kleding en niet te vergeten het GFT- afval. Afgezien van de lagere verwerkingskosten heeft afvalscheiding natuurlijk nog meer voordelen. Door hergebruik worden grondstoffen bespaard en daarmee het milieu ontzien. Wie kent niet de veelzeggende slogan van de Rijksoverheid: "Een beter milieu begint bij jezelf".

Met vragen over afval(scheiding) of voor het maken van een afspraak om grof vuil te laten ophalen, kan men terecht bij de reinigingsdienst via tel.nr 5916741 (op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur). Wie klachten, vragen of andere zaken wil melden, kan terecht bij de milieucontroleur van de gemeente Maassluis, tel.nr. 5931821.

Laatste wijziging: 12 January 1999

Deel: ' Milieucontroles en incidenten in Maassluis '
Lees ook