Gemeente Maassluis

28-5-2002

Milieucontroles in maart en april

De milieu-inspecteur van de gemeente Maassluis heeft in de maanden maart en april aan diverse bewoners in de gemeente 27 rode kaarten uitgedeeld vanwege het niet op de juiste wijze aanbieden van afval.

In samenwerking met de politie is tegen een horecaondernemer proces-verbaal opgemaakt. Zakken afval van deze ondernemer werden naast de afvalcocon geplaatst, waarna ze door hongerige vogels werden open gepikt.

Ook is door een bewoner uit de Burgemeesterwijk gemeld dat er uit een bestelauto een aanrechtblad tussen de cocons werd geplaatst. Aan de hand van het kenteken kon de dader, een bedrijf uit Vlaardingen, worden achterhaald. Een medewerker van het bedrijf heeft het aanrechtblad verwijderd en afgevoerd naar Vlaardingen. Bewoners uit de Burgemeester Zaneveldstraat zagen dat in de avonduren een man vanuit een auto en aanhangwagen grofvuil als dozen, oude huisraad, stalen bedden etcetera voor de flat neerzette. De dader kon worden achterhaald. Deze was in de veronderstelling dat de gemeente zijn afgedankte huisraad wel weg zou halen. De reinigingsdienst van Maassluis heeft het grof vuil inderdaad verwijderd, maar wel op kosten van de vervuiler.
Ook werd door bewoners van de Burgemeester Zaneveldstraat gezien en aan de wijkmeester van de Woning Stichting Maassluis gemeld dat een man met een blauwe bestelauto een grote hoeveelheid afval in de cocons dumpte. Aan de hand van het kenteken kon de de dader, een inwoner van Naaldwijk, worden achterhaald. De man verklaarde dat de vuilcontainers van zijn bedrijf vol waren en hij was van mening dat hij het overtollige vuil wel in een andere gemeente kon dumpen. Door de reinigingsdienst is het afval op kosten van de de man verwijderd. Ook hebben bewoners van de Vincent van Goghlaan gemeld dat een bewoner uit de flat de juist geledigde cocons vulde met overtollige huisraad. De overige bewoners konden nu hun huisvuil niet meer kwijt. De bewoner was bezig naar elders te verhuizen en had daardoor nogal wat huisraad over. Ook hij kreeg van de reinigingsdienst de rekening gepresenteerd voor het extra verwijderen van zijn grofvuil.

Op de Milieustraat bood een persoon die zich voordeed als een inwoner van Maassluis een partij grof huisvuil, een tiental rieten stoelen en andere materialen, aan. Uit onderzoek bleek dat de man niet in Maassluis woonachtig was en dat de goederen uit een schuur uit de naburige gemeente Maasdijk afkomstig waren. Ter plaatse heeft de man de kosten van verwijdering van zijn afval voldaan.

Verder is geconstateerd dat een man op de Burgemeester Schwartzlaan probeerde een grote bos takken in de groencontainers te proppen die bestemd zijn voor de bewoners van de straa. De man is hierop aangesproken. Hij verklaarde woonachtig te zijn in de Vogelbuurt en was zijn tuin aan het opknappen. Hem is verzocht de takken uit de container te halen en zijn afval op correcte wijze af te voeren.

Deel: ' Milieucontroles in maart en april gemeente Maassluis '
Lees ook