Bloemen Bureau Holland


28 januari 2000

Milieuconvenant bloembollensector

Begin januari verscheen het vierde voortgangsrapport van het Doelgroepoverleg Bloembollensector. Uit deze rapportage blijkt dat de milieumaatregelen in de bloembollensector voor het eerst na de start in 1995 een meetbaar effect hebben op de waterkwaliteit. De doelstellingen zijn echter nog niet binnen handbereik.

Eén van de belangrijkste problemen in de bollenteelt is de verontreiniging van het oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen. In de afgelopen jaren is er door de Nederlandse bloembollentelers veel geïnvesteerd in maatregelen om te voorkomen dat bij het spuiten van bestrijdingsmiddelen ook stoffen direct in de sloot terechtkomen. Nu lijkt het eerste succes zich af te gaan tekenen: er worden in de zomermaanden gemiddeld minder hoge concentraties bestrijdingsmiddelen in het slootwater aangetroffen. Maatregelen die zijn doorgevoerd: niet spuiten bij harde wind, maar ook het type spuitdop op de spuitmachine en een spuitvrije zone langs de sloot zijn belangrijk. Het doelgroepoverleg heeft naar aanleiding van het vierde rapport de conclusie getrokken dat de sector op de goede weg is, maar dat er nog forse inspanningen vereist zijn.

Deel: ' Milieuconvenant bloembollensector '
Lees ook