Vereniging Milieudefensie

persbericht

Milieudefensie over besluit Streekplan provincie Noord-Holland: 'Deur naar aanleg A6/A9 staat wagenwijd open'

Amsterdam, 17 februari 2003 -- De Provincie Noord-Holland heeft het streekplan Noord-Holland-Zuid goedgekeurd. Daarmee blijft de aanleg van de A6/A9 dwars door het Naardermeer mogelijk. Milieudefensie is teleurgesteld dat de provincie waardevolle natuur- en recreatiegebieden als het Gein, Naardermeer, Ouderkerkerplas en de Hoge Dijk niet beschermt. Milieudefensie voerde gisteren nog actie tegen de aanleg van de omstreden snelweg door een levensgroot vogelnest te bouwen op het provinciehuis in Haarlem.

Met de aanleg van de A6/A9, een nieuwe verbinding tussen Almere en Amsterdam, staan het leefgebied van vele vogels en het recreatiegebied van mensen (het Gein, Naarder- en IJmeer, Ouderkerkerplas en de Hoge Dijk) op het spel. 'De provincie heeft de deur wagenwijd opengezet voor een nieuwe snelweg, ondanks groot maatschappelijk verzet en aantasting van waardevolle natuur- en recreatiegebieden', aldus Vera Dalm, directeur van Milieudefensie. Volgens Dalm is de kiezer nu aan zet. 'Het is nu aan de inwoners van Noord-Holland om op 11 maart hun stem te laten horen. Zij kunnen een duidelijk signaal afgeven aan de politiek. weigerden deze gebieden te beschermen. GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie deden dat wel.'

Volgens Milieudefensie is het niet nodig de A6/A9 aan te leggen. 'Door het openbaar vervoer in de regio te verbeteren is al veel gewonnen', zegt Dalm. ' Daarbij kunnen de bestaande wegen tussen Noord-Holland en Flevoland beter worden benut. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van carpoolen en het invoeren van rekeningrijden.' De besluitvorming over de A6/A9 heeft echter nog een lange weg te gaan; het laatste woord is uiteindelijk aan het rijk. Milieudefensie zal ook in de toekomst actie blijven voeren tegen een mogelijk aanlegbesluit.

Provinciale Statenverkiezingen Milieudefensie voert op dit moment de verkiezingscampagne 'Uw stem kan natuur en landschap aantasten. Stem voor het milieu in uw provincie'. Vera Dalm: 'Het provinciebestuur neemt belangrijke besluiten over onze leefomgeving: waar wel of niet gebouwd mag worden en waar natuur en landschap wel of niet behouden blijven. Wij wijzen kiezers er op dat hun stem ernstige schade kan toebrengen aan natuur en landschap in hun provincie.'

Milieudefensie richt zich op concrete bedreigingen voor natuur en landschap in alle twaalf de provincies en geeft kiezers argumenten in handen om natuur en landschap een stem te geven. Met activiteiten, posters, radiospots, informatiebladen en een website, geeft Milieudefensie informatie over standpunten van provinciale politieke partijen over specifieke bouwplannen in de twaalf provincies.

Deel: ' Milieudefensie 'deur naar aanleg A6/A9 staat wagenwijd open' '
Lees ook