Milieudefensie


Milieudefensie en Natuur en Milieu willen verder als één organisatie

Amsterdam, Utrecht, 19 juli 1999; De Vereniging Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu willen verder als één nieuwe organisatie. De besturen van de twee landelijke milieuorganisaties hebben daartoe beide een intentiebesluit genomen. De komende maanden onderzoeken de organisaties of alle wensen praktisch uitvoerbaar zijn. In 2000 valt het definitieve besluit.

Milieudefensie en Natuur en Milieu werken al jaren samen op een aantal onderwerpen, zoals de luchtvaart. De ervaringen met deze coördinatie van activiteiten zijn goed. Door de campagnematige werkwijze van Milieudefensie te combineren met de brede deskundigheid van Natuur en Milieu, verwachten de organisaties hun rol nog beter te kunnen vervullen. Die rol is geleidelijk aan veranderd. Overheden en bedrijven zien de organisaties niet alleen meer als lastige luizen in hun pels, maar steeds vaker ook als serieuze gesprekspartners. De bescherming van het milieu, de natuur en het landschap vraagt om fundamentelere en ingrijpende maatregelen. Een sterke en veelzijdige milieuorganisatie is nodig om die te verwezenlijken.

De nieuwe organisatie die voor ogen staat moet een slagvaardig speler zijn op het brede terrein van milieu, natuur en landschap: kritisch, deskundig en veelzijdig; actief op lokaal, nationaal en internationaal niveau en stevig verankerd in de samenleving dankzij een grote achterban.

Beide besturen hebben hun intentiebesluit genomen na onderzoek en raadpleging van de medewerkers, achterban en relaties. Totdat volgend jaar het definitieve besluit valt - en waarschijnlijk ook nog enige tijd daarna - blijven beide organisaties apart. Bij de Vereniging Milieudefensie wordt het definitieve besluit genomen op de Algemene Ledenvergadering.

Deel: ' Milieudefensie en Natuur en Milieu willen fuseren '
Lees ook